Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза

 

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза Орден на Рицарите Тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България свиква редовно Общо събрание на 06 юни 2015 г. (събота) от 13:00 часа в град Кърджали, хотел „Перперикон“, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Сдружението през 2014 г.
  2. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет и Председателя.
  3. Приемане бюджет на Сдружението за 2015 г.
  4. Освобождаване на членовете на Управителния съвет, поради изтекъл мандат.
  5. Избор на нов Управителен съвет.
  6. Избор на Председател и Заместник-председател на Управителния съвет.
  7. Определяне на встъпителната вноска и годишен членски внос за 2015 г.
  8. Разни.

obshto_sabranie