20160220 – Първи Конвент на Приорат Украйна

На 20 февруари 2016 година в Киев Приорат Украйна проведе своя Първи Конвент, ръководен от Високоуважаемият Приор Продължете да четете 20160220 – Първи Конвент на Приорат Украйна

20151205 – Конвент на Приорат Русия

На 5 декември в Москва Приорат Русия проведе своя Първи Конвент, ръководен от Високоуважаемия Приор Александър Шаравин. Присъстваха делегации от Великите Приорати на Продължете да четете 20151205 – Конвент на Приорат Русия