„900 години Орден на рицарите тамплиери“ е сборник, издаден по случай VIIІ Научна Конференция на Велик Приорат България 2018 г. ISBN: 978-619-90796-7-6

Сборникът съдържа докладите, изнесени на VІІІ научна конференция на Велик Приорат България, посветена на 900 годишнината от основаването на Ордена на Храма. В докладите са засегнати историческите, философските и нравствените аспекти на тамплиерството и Ордена на Храма и тяхното отражение върху обществото.

Наличност: ДА

Цена: 10,00 лв

Можете да получите екземпляр чрез дарение от тук

Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е автономна и независима организация.