20190419 – Съвместен Събор на Командерия ,,Рила” (Дупница) и Командерия ,,Св.Арх. Михаил” (Скопие)

На 19 април 2019 г., в близост до Рилския манастир, се проведе съвместен Събор на Командерия ,,Рила”-Дупница и Командерия ,,Св.Арх. Михаил”- Скопие. Приеха се Постуланти, размениха се подаръци, братските чувства станаха още по-силни.
✠ nnDnn ✠