20181215 – Благотворително тържество с деца до 10 години от смесени бракове в Македония

На 15 декември 2019 г. в Гостивар (Македония) Командерия ,,Св. Архангел Михаил” (Скопие) с Командер Брат Антон, организира благотворително тържество с деца до 10 години от смесени бракове. Бяха раздадени много подаръци, а децата изнесоха богата музикална програма.