20180821 – Откровен разговор на 4 очи

На 21 август се проведе традиционната летна среща на Н. Пр. Румен Ралчев – Велик Приор на Велик Приорат България с Тамплиерите от Смолян. Присъстваха Командер Стефан Сабрутев, Рицари и Дами от региона. Проведе се откровен разговор за задачите които стоят пред Ордена до края на годината и проекти, които ще бъдат реализирани от Командерията. Срещата завърши с братска агапа.