20180613 – Най-представителният Ритуал на Ордена

Най-представителният Ритуал на Ордена за сезона в ,,Клуб 2008”, благодарение на съвместния Събор на Командерия “Княз Борис Първи”, Командерия “Св. Георги Победоносец”, Командерия “Св. Иван Рилски”, Командерия “Св. Екатерина”, Командерия “Сердика”, “Командерия “Улпия” и Командерия “Рила”.