20161016 – Велик Магистрален Съвет на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим, София, България

От 12 до 16 октомври 2016 г. в София се проведоха заседанията на Великия Магистрален Съвет на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим, съвместно с Великия Генерален Капитул, който се провежда веднъж на всеки две години. Програмата на заседанията на ВМС/ВГК включваше също много допълнителни мероприятия и официални срещи на ръководството на Ордена с представители, на властите в България като вицепрезидента на Републиката, Н. Пр. Маргарита Попова и Н. В. Симеон II, бивш министър председател на България.

По време на работните заседания на ВМС, бяха гласувани и приети две важни резолюции:

• Резолюция, определяща линията на действие относно водата, която включва различни страни на проблеми, свързани с предоставянето на достъп до чиста вода и даване на мандати на всички ръководители и представители на „Ордена в различни институции, да действат незабавно във връзка с такива проблеми и да разглеждат водната криза като спешен проблем, с който трябва да се борим“.

• Резолюция, определяща линията на действие срещу тероризма, която изразява общия възглед на Ордена да помага за изграждането на мостове и да защитава тази кауза във всички подходящи ситуации, с цел по-доброто разбирателство между всички хора на вярата в дух на човещина и братство, както и да се занимава със заплахите, техните резултати и с търсенето на възможни решения.

По време на есенната среща на ВМС/ВГК в София, гласуването за новоизбраните Велики Магистрални Офицери на Ордена беше потвърдено и те бяха въведени в длъжност.

Петгодишните усилия на Велик Приорат България като ментор бяха увенчани с признаването и приемането за пълноправни членове на Ордена на Великия Приорат на Русия и Великия Приорат на Украйна.

Допълнителните мероприятия включваха също посещение на Националния исторически музей и коктейл в Резиденция „Бояна“, по време на който Великият Майстор на Ордена, бриг. ген. Патрик Рей получи почетната титла – доктор хонорис кауза.

Главната програма включваше също и провеждането на XXIII Конвент на Велик Приорат България и завърши с гала вечеря, на която гостите бяха около 400 души.

Работата по организацията от страна на Велик Приорат България постави нови стандарти за планиране и изпълнение на международни събития на OSMTH от подобен мащаб, а усилията на всички български Рицари и Дами бяха по достойство оценени и признати от всички присъстващи гости. Есенната среща на ВМС/ВГК за 2016 г. предостави възможност за всички Рицари и Дами, членове на различни Велики Приорати по света, да се срещнат и да обменят мисли по много въпроси относно международния Орден, а също и за техните отделни Велики Приорати.