20160612 – XXII Конвент на Велик Приорат България 10-12 юни 2016 г., Разград

В периода 10-12 юни 2016 г. в гр. Разград беше проведен ХХII-ия Национален Конвент на Велик Приорат България. Часове преди началото на Конвента, Негово Превъзходителство ген.-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев GCTJ, CMTH – Велик Приор на Велик Приорат България, даде пресконференция за медиите, по време на която представи информация за предстоящото мероприятие и изложи позицията на Велик Приорат България относно заявеното неучастие на Българската православна църква в предстоящия Всеправославен събор на о. Крит (Гърция). Наред с инвеститурите на нови Рицари и Дами, по време на XXII-ия Конвент на Велик Приорат България бяха връчени и 104 дипломи, медали за принос и ордени за заслуги на отличилите се със своята дейност членове на Великия Приорат. Чуждестранните делегации включваха представители на Приоратите Русия и Украйна, членове на Велик Приорат България, както и делегация от Велик Приорат Сърбия, водена от Великия Приор, Негово Превъзходителство Драгутин Загорац GCTJ и Заместник Великия Приор, Зоран Радоман GOTJ. След приключване на работата на Конвента, Рицарите и Дамите взеха участие в традиционната Агапа, с която завърши програмата на ХХII-ия Национален Конвент на Велик Приорат България.