20160409 – VІ-та научна конференция на тема „Християнските деноминации – минало, настояще и бъдеще“.

На 09.04.2016 г. в София, Орденът на Рицарите Тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България проведе своята традиционна VІ-та научна конференция на тема „Християнските деноминации – минало, настояще и бъдеще“. Конференцията, на която домакин беше Командерия „Св. Георги Победоносец“, беше открита от Великият Приор на Ордена в България Н.Пр. проф. д. ф.н. Румен Ралчев. Мероприятието протече при голям интерес, като в него взеха участие редица изтъкнати представители на академичната общност от цяла България – акад. Асен Богданов, проф. Рупен Крикорян, проф. Ерика Лазарова, доц. Иво Топалилов, д-р Владимир Секулов, д-р Димитър Атанасов, д-р Галя Йорданова и др. Със свои лекции в събитието се включиха и представители на православните църкви в страната.