20151114 – ДЕКЛАРАЦИЯ приета единодушно от Великия съвет на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим-Велик Приорат България на 14 ноември 2015 г., София

Днешната сложна политическа, икономическа и религиозна ситуация, както и терористичните актове от последния месец в световен мащаб предполагат заемането на активна гражданска позиция от страна на всеки отговорен фактор за мирното развитие на човешката цивилизация.

Орденът на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е международна неправителствена организация със седалище в Женева (Швейцария) и със специален консултативен статус към ООН. Неговите постоянни представителства в Женева, Виена и Ню Йорк, както и националните организации-членове на Ордена винаги са работили за прилагането на политика на изграждане на мостове по отношение на различни световни проблеми, решение на които е търсено в рамките на структурите на Ордена, на ООН, на държавните институции и тези на Европейския съюз.

В качеството си на християнски рицарски орден, нашата организация се стреми да прилага целенасочено политика на изглаждане на различията между страните в действащи конфликти по света от позицията на всеобщите християнски идеали, които защитава. На последния международен форум на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим беше заявена недвусмислено неговата позиция, изразена в Резолюция № 12 относно извънредни въпроси, изправящи пред предизвикателство, както Ордена, така и света през 2015 г. По време на срещата беше подчертана и активната роля на Русия за защитата на християните и християнските ценности като цяло в съвременния свят.

Във връзка с насоките, посочени в Резолюция № 12 от 2015 г., за започване на незабавна „работа в интерес на изграждането на мир с правителствата, християнските църкви, други религиозни и неправителствени организации за въвеждането на подобна защита и хуманитарна помощ”, Орденът на Рицарите Тамплиери на Йерусалим-Велик Приорат България призовава всички отговорни институции в страната и Европа да започнат процедура за преосмисляне на Общата външна политика и политиката на сигурност на Европейския съюз спрямо Русия, която към момента се явява един от малкото последователни защитници на християнските ценности в световен мащаб и за незабавна отмяна на ограничителните мерки по отношение на Руската федерация.

Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава…..