20151005 – Изявление относно положението с бежанците на Конференцията на неправителствените организации със специален съвещателен статус към ООН (КоНПО, англ. CoNGO)

70 години Обединени нации и сътрудничество с НПО
„Споделени идеали, споделени ценности, споделени перспективи“

(Виена, 5 октомври 2015 г.)

Последиците от войната и гражданската война в Близкия изток, Сирия и Ирак, както и в Афганистан бяха, че милиони хора напуснаха техните страни и търсеха убежище другаде. По-голямата част от бежанците останаха в региона с надеждата, че един ден ще могат да се завърнат по домовете си. Техните надежди бяха разбити, а условията се влошаваха все повече от ден на ден. Семействата изоставиха всички надежди. В отчаянието си, те потърсиха сигурност и мир , при които те и техните деца, да могат да живеят.

Всеки ден през изминалите няколко месеца, хиляди се стекоха в Европа при изключително опасни и влошаващи се условия. Националните правителства реагират неохотно и неопределено. Общностите, неправителствените организации и гражданското общество се опитват, да се погрижат за бежанците и да намерят начини, чрез които да предложат ново начало и някакви перспективи за бъдещето. Живеейки в един глобализиран свят, всички, включително и тези в „богатите“ и развити страни, стават свидетели на последствията от война и конфликт, нарушение на човешки права и възмутителни икономически неравенства.

Неправителствените организации и гражданското общество поеха водеща роля в организирането на подпомагането и грижата за бежанците. Ако не бяха отговорността и подкрепата на неправителствените организации и хилядите доброволци проявявани ежедневно, през изминалите няколко седмици щяхме да станем свидетели на дори още по-бедствена хуманитарна криза.
Крайната цел е да се помогне, да бъде намерено дълготрайно решение, което ще позволи на бежанците да изградят отново техните животи с достойнство и в мир. Успешното приобщаване означава да бъдат осигурени напълно чистосърдечно всякакъв вид професионална подкрепа, да се осигурят възможности за развитие, благосъстояние и самоподдържащ се поминък в нашите страни, а също и в родните им региони.

Ние молим настойчиво международната общност да упражни натиск върху страните, замесени в конфликтите, за да поемат задължението да се положат всички усилия за започването на мирни разговори, или поне да влязат за прекратяване на огъня.

Конференцията на неправителствените организации в съвещателни отношения с Обединените нации (КоНПО, англ. CoNGO) и множество групи на гражданското общество и неправителствени организации, които присъстват днес, съгласно с Целите за развитие на Обединените нации, човешките права и целите на ВКБООН (Службата на Върховния комисар за бежанците на ООН), призовават правителствата в Европа и по света да направят извънредни и трайни усилия за да се справят с кризата и същевременно да признаят и почерпят от опита на неправителствените организации в създаването на хуманни и трайни решения за хората, семействата и децата, които бягат от насилието, нехуманните условия и смъртта.