20151003 – РЕЗОЛЮЦИЯ НА ВМС НА ОРТЙ (OSMTH) ОТНОСНО: ИЗВЪНРЕДНИ ВЪПРОСИ, ИЗПРАВЯЩИ ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, КАКТО НАШИЯ ОРДЕН, ТАКА И СВЕТА ПРЕЗ 2015 Г.

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ВЕЛИКИЯ МАГИСТРАЛЕН СЪВЕТ НА ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ (OSMTH)

ОТНОСНО: ИЗВЪНРЕДНИ ВЪПРОСИ, ИЗПРАВЯЩИ ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, КАКТО НАШИЯ ОРДЕН, ТАКА И СВЕТА ПРЕЗ 2015 Г.

(приета на 3 октомври 2015 г. в Кьолн, Германия)

КАТО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД, ЧЕ през месец октомври 2015 г. по време на заседанието на Великия Магистрален Съвет на OSMTH, проведено в Кьолн в Германия, беше отправена молба от множество организации и международни институции, да бъдат разгледани три въпроса, които представляват сериозни заплахи за християнската религия, за стабилността както на Близкия изток, така също в близко бъдеще вероятно и за големи части от Европа; и които за съжаление, връщат отминали практики от най-пагубен вид, които изправят хора едни срещу други; и

КАТО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД, ЧЕ тези практики изправят пред предизвикателство най-добрите намерения на Европейския съюз, Обединените нации, много от правителствата в Близкия изток и религиите на Синовете на Аврам; и

КАТО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД, ЧЕ първото от тези предизвикателства включва нападение срещу културно и религиозно наследство на много от големите религии по света и в частност на християнството; и

• КАТО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД, ЧЕ това, за което през 2001 г. се вярваше, че е изолирано нападение на Талибаните срещу будистките скулптури на Буда от Бамян, се разпространи като свирепо нападение срещу наследството на много религии; и

• КАТО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД, ЧЕ тези нападения продължават с неотслабваща сила, като все повече се засилват от страна на ислямски екстремисти, примери за което са обекти на християнското културно наследство в Косово и Метохия, последвани от кампания на „ИДИЛ“/ДАЕШ за изкореняване на християнското присъствие във всички части на Ирак и Сирия, които се намират под техен контрол, включително църквите в Мосул и християнската църква на Дева Мария в Сирия; и

• КАТО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД, ЧЕ ДАЕШ, в тяхната нецивилизована ярост, по-нататък се съсредоточиха върху мюсюлмански исторически и културни обекти, включително мюсюлмански суфистки обекти, каквото беше разрушаването на гробовете на суфистките светци в околностите на Алепо; и извършиха неописуеми и варварски плячкосвания с цел печалба, или с други думи унищожаването на една от най-историческите колекции на културни и религиозни артефакти в Сирия и убийството на Директора на службата за сирийските древности Халед ал-Асад; и

• КАТО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД, ЧЕ ДАЕШ използваха всяка възможност за разграбване на синагоги и еврейски религиозни артефакти в обсега на териториите под тяхно влияние; и

• КАТО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД, ЧЕ много от тези обекти са в списъка на Световното културно наследство в опасност, съставен от Образователната, научна и културна организация на Обединените нации (UNESCO); и

• КАТО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД, ЧЕ Великите Приори на OSMTH силно вярват, че подобни разрушителни действия са ужасяващи, неприемливи в един цивилизован свят, и следва да бъдат разглеждани като пряка заплаха срещу всички, или части от големите религии в света; и че подобни действия следва да бъдат оповестявани публично и да бъде изразена позиция за противопоставяне и че делегации от този Орден трябва да повишат вниманието по отношение на тази заплаха, чрез посещаване на такива обекти, както и когато това е подходящо и осъществимо; и

КАТО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД, ЧЕ една втора заплаха за самото съществуване на християнството е определена от Папа Франциск на Римокатолическата църква, по време на скорошно изказване през август пред многочислена публика в Южна Америка, когато той е заявил: „Днес ние с ужас наблюдаваме как в Близкия изток и на други места по света, много от нашите братя и сестри са преследвани, измъчвани и убивани заради тяхната вяра в Исус“… и продължава, „В тази, водена на части, Трета световна война, която преживяваме в момента, се извършва един вид геноцид“; и

• КАТО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД, ЧЕ това най-варварско действие – геноцидът – се е случвал в историята, на всеки континент и срещу много хора; и

• КАТО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД, ЧЕ сред християните мъченическият народ на Армения стои на първо място в нашите умове и в нашите молитви; и

• КАТО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД, ЧЕ Великият Магистрален Съвет на OSMTH твърдо вярва, че ако тази «трета световна война» започва и християнските народи с тяхната вяра са в опасност от унищожаване, ние сме длъжни да издигнем нашите гласове в знак на незабавно противопоставяне срещу тази възможна трагедия и още веднъж, чрез международните форуми и вярващите от всички религии по света, да призовем човечеството да се възправи срещу и да спре подобно ужасно действие; и

КАТО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД, ЧЕ тези ужасни събития създават в момента едно трето предизвикателство, тъй като цели групи хора от Близкия изток, които включват както християни, така и мюсюлмани, са принуждавани да бягат на големи групи към Европа, към страни от Русия до Обединеното кралство; и

• КАТО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД, ЧЕ това предизвикателство, водено от действия, свързани с геноцид и варварство, пред нашето общо човечество, трябва да бъде посрещнато енергично и да му бъде отвърнато; и

• КАТО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД, ЧЕ Великите Приори на OSMTH с готовност приемат необходимостта да подпомогнат в предприемането на защита и оказването на хуманитарна помощ в облекчаването на тази борба, като следват напътствието на големите религиозни водачи на Източната и Западната църкви; и

• КАТО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД, ЧЕ регионалните протестантски църкви в Германия, нашата страна-домакин за тази среща, ни напомнят за Псалм 36:7 , в който е казано: „Колко е драгоценна Твоята милост, Боже! Синовете човешки са спокойни под сянката на Твоите криле!”; и

• КАТО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД, ЧЕ за тази цел ние се присъединяваме към другите Синове на Аврам и техните ръководители, като Краля на Йордания, в търсене на разработване на структура, която ще позволи на всички изселени християни и други, които желаят да се завърнат в техните исторически домове в Близкия изток, една бъдеща възможност, да направят това с достойнство и радост.

БЕШЕ РЕШЕНО

1.
На всички представители на OSMTH в Обединените нации и други международни форуми, да бъде съобщено за това определящо политика изявление на Великия Магистрален Съвет; и

2.
На длъжностните лица на OSMTH се дават указания, да започнат незабавно работа с правителствата, християнските църкви, други религиозни организации и неправителствени организации в интерес на изграждането на мир , както и за въвеждането на подобна защита и хуманитарна помощ и за развитието на политиката „Завръщане у дома“ за християните от Близкия изток.

Рицар д-р Марсел де Пичиото
Велик Командер

Рицар Дейл Старкс
Генерален Секретар