20150314 – Грамоти за деца от град Русе участвали в Националния конкурс за детска рисунка “Рицарят в мен”

Командерът на Командерия “Св.Николай” Александър Сабанов връчва грамоти на деца от град Русе участвали в Националния конкурс за детска рисунка “Рицарят в мен”.