20140821 – Нови Тамплиерски книги

Излезнаха от печат луксознте книгите с пореден номер 28 и 29 от тамплиерската библиотека посветени на VI-та годишнина на Велик Приорат България

Скъпи Братя и Сестри, постуланти и симпатизанти
Имам привилегията и удоволствието да ви представя “Веда Словена”, сборник с народно песенно творчество в два тома, публикуван от изключителния хърватски фолклорист, етнограф и археолог Стефан Илич Веркович във втората половина на 19-ти век.

Песните са записвани в продължение на 12 години от родолюбивия български учител Иван (поп)Илиев Гологанов, възрожденец, фолклорист и деен участник в църковните национални борби.Включените в двутомника “Български народни песни от педисторическата и предхристиянска епоха” предизвикват фурор сред научния свят и остават в историята, като “голямата” фолклорана загадка около която се разгарят най-горещите и бурни дебати в литературната ни история, които не са заглъхнали и днес.Все още остава отворен въпросът дали “Веда Словена” е най-стария фолклор на Европа или най-голямата мистификация.Безспорно усилията на двамата достойни мъже чието дело днес е почти забравено от поколениятя са продиктувани от любов към България и имат огромен и респекриращ принос към литературното ни наследство.Сюжета и тематиката на включените в двата тома песни оборава отричаната възможност да сме национална общност с някъква историческа памет и подкрепя тезата за участието на траките във формирането на българския етнос.Песните наситени с огромен брой от християнски и езически религиозни практики се явяват и като неопровержимо доказателство за българската принадлежност на помаците от Южна България, като дават отговор на много наболели въпроси и се явяват”неудобен” етнографски паметник за редица държавни и църковни институции, хегемони и научни кръгове които са заинтересовани от запазването им в тайна. Цивилизационния конфликт стоящ в основата на всички спорове и значението на настоящия двутомник най-добре е резюмиран от бележития български политик Стефан Стамболов-” не е от значение дали песните са автентични или не, важното е че “Веда Словена”е уникален паметник на българската култура”.

Не нам Господи, не нам, на Твоето име дай слава…….