Структура на Велик Приорат България

 • Велико Общо Събрание
  • Велик Съвет
   • Върховен съвет
    • Командерии

 

 • Велик Приор
  • Велики офицери
   • Командери

 

 • Степен I – Рицари и Дами Велик Кръст на Храма
  • Степен II – Рицари и Дами Велик Офицер на Храма
   • Степен III – Рицари и Дами Командер на Храма
    • Степен IV – Рицари и Дами на Храма

 

Понастоящем в състава на Велик Приорат България членуват близо 500 Рицари и Дами, разпределени в 30Командерии на територията на страната и в Република Северна Македония. Начело на Командериите са Командерите на Храма, които заедно с Великите Офицери на Ордена участват във Великия съвет на Велик Приорат България, който се явява върховният законодателен и управителен орган на Ордена на територията на България. Начело на него е Великият Приор І – Румен Ралчев GCTJ, който е единственият международно признат от Магнистериума на OSMTH за представляващ България. Великият Приор Румен Ралчев е пълноправен член на Магнистериума, който взема решения за общото развитие и политика на Ордена в международен план.

Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е автономна и независима организация.