Теми за Тамплиерството: СВЕТЪТ Е ПРЕКАЛЕНО ВЕЛИК ЗА НАС

Изказване на Сирил Ричи, Първи вицепрезидент на CONGO, на среща на OSMTH (Неправителствена организация със специален консултативен статут към ООН)
Ню Йорк, 11 май, 2009г.

1.Докато присъствах на заседанието на Комисията на ООН за устойчиво развитие миналата седмица, дискусията ми напомни за старите стихове:

„Светът е прекалено велик за нас;
 рано или късно, изкарвайки и харчейки пари,
ние прахосваме силите си.
Твърде малко от нас в природата остава.”

(Уилям Уърдсуърт 1770-1850)

2.Тази поема, написана преди векове, обобщава защо съществува Организацията на Обединените нации, защо съществуват Неправителствени организации.

3.Политически  „твърде материалният  свят”, е свят на хладнокръвна пресметливост, на властови игри и властови стратегии, на специални интереси, на манипулации с цел изгода за една нация, докато се пренебрегват отговорностите пред останалия свят. Именно за да се противопоставим на подобен ограничен мироглед и краткосрочно политиканстване, ние се нуждаем от силна, безпристрастна и основана на ценности Организация на Обединените нации; нуждаем се от етични и ориентирани към бъдещето Неправителствени организации, като OSMTH например, и като останалите 3000 Неправителствени организации със статут към ООН.

4.Вторият стих на поемата също се отнася до Днешния ден, до днешната всеобхватна финансова и икономическа криза. Безотговорното „изкарвам и харча”, при което имат значение единствено бързата печалба и потребление, ни доведе до положение, при което хората губят домовете си, работата си, затварят се медицински и образователни учреждения в развиващите се страни   поради липса на средства. Това не е редно, това не е справедливо. Чрез финансови злоупотреби, алчност и корупция ние не само „прахосваме силите си”, ние излагаме на риск бъдещето на твърде много деца – предимно, но не само – в развиващите се страни.

5.Ще повторя отново: нужна е сила, която да противостои на всичко това – сила в лицето на добре структурирани и ръководени от етични принципи Организация на Обединените нации и Неправителствени организации. Съвсем скоро имаме възможност да направим нещо – „Конференцията на ООН за световната финансова криза и нейното въздействие върху развитието” се провежда между 1и 3 юни в Ню Йорк. Неправителствените организации трябва да имат съвещателна функция преди и по време на протичането й и всички ние сме длъжни да настояваме пред правителствата си да изпратят свои представители с възможно най-висок ранг.

6.Позволете ми да завърша встъпителната си трилогия, като кажа, че третият стих на поемата също съвсем точно се отнася до Днешния ден. Обръщението към „Природата” е много близко до нас в свят, в който са достигнати критични нива на замърсяване, на добив на изкопаеми горива, критичен брой застрашени видове, критичен етап на климатични промени – които специалистите напоследък все повече наричат климатичен хаос. Организацията на Обединените нации предприе безпрецедентни стъпки, за да привлече вниманието на света към нуждата да защитаваме и пазим природата и по този начин да защитаваме и пазим човешкия род. ООН е провела големи конференции по въпросите на околната среда и рационалното използване на природните ресурси, като тези в Стокхолм (1972г.), Рио де Жанейро (1992г.), Йоханесбург (2002г.). Макар и недобре финансирана, съществува и Програма на ООН за околната среда. Подписани са стотици многостранни споразумения за околната среда, съществува и Комисията на ООН за устойчиво развитие. А вътре и около тези органи и структури гравитират стотици Неправителствени организации. Те имат съвещателна роля, те са научни, местни, младежки, профсъюзни. Работят целогодишно, за да попречат и обърнат процеса на изчезването на растителния свят, на питейната вода, на горите и планинските екосистеми, на морските ресурси. Те работят за развитието на възобновяемите енергийни ресурси и зелени системи. Те се борят със замъсяването на въздуха, засушаването, изтощаването на почвата, химическите заплахи и множеството други рискове за възобновяването на ресурсите на Майката Природа.

7.Това са само част от причините, показваши необходимостта от съществуването на компетентна, добре финансирана и последователна Система на Обединените нации, както и защо Организацията на Обединените нации се нуждае от Неправителствените организации, които също трябва да бъдат компетентни, добре финансирани и последователни!

8.Освен по въпросите, които засегнах, провокиран от поемата, Неправителствените организации също така активно защитават и популяризират човешките права и демокрацията, помагат на бежанците, съкратените работници и емигрантите; строят и управляват медицински, образователни и учреждения за професионално обучение; борят се с патриархалните пречки пред даването на повече права на жените; защитават и лекуват деца; създават научни и технологични иновации и стандарти; борят се за правото на всеки на достоен и безопасен труд; дават на младите хора възможност да имат глас при определянето на бъдещето на света; борят се срещу трафика на хора. Този списък е безкраен, защото нуждите на човешкото общество са безкрайни. Там където липсва социалното подпомагане, където липсва социалната справедливост, там ще намерите някоя Неправителствена организация, готова да поведе останалите, да поеме отговорност, да действа.

9.А къде сред всички тези неща е мястото на CONGO – Асоциацията на Неправителствените организации в ООН? Тя е създадена през 1948г. , годината на Общата декларация за правата на човека, може би най-принципният официален документ, приеман някога от ООН. Тази Декларация вдъхновява CONGO, вдъхновява и повечето Неправителствени организации. (Колко добре би било ако правеше същото и с всяко правителство!)

10.Въпреки че CONGO по необходимост  има сложна структура, състояща се от Общо събрание, Управителен съвет, 40 самостоятелни комисии, както и регионални и специални структури, бих могъл да опростя задачите й както следва:

Задачите на CONGO са:

  • Да защитава и полуляризира правото на Неправителствените организации на мнение, което да се даде като информация в ООН
  • Да осигурява на своите членове физически и политически достъп и участие в законодателните процеси и доклади в ООН
  • Да насърчава и подпомага диалога между ООН и Неправителствените организации по целия кръг световни проблеми
  • Да информира членовете на CONGO за дейности и инициативи на ООН и Неправителствените организации, като ги информира своевременно за необходимостта от мерки
  • Да разпространява информация за дейността на членовете си в духа на „Неправителствените организации – Заедно”
  • Да засилва взаимотношенията и обсега на дейност на Неправителствените организации чрез съвместните Комисии по важни проблеми
  • Да изгражда партньорства и мрежи в и между различните региони, като създава връзки с Регионалните комисии и структури на Организацията на Обединените нации

11.В оставащото време на изказването ми ще ви дам само три примера за инициативи на CONGO, които са имали за цел да увеличат и умножат ефекта от изявите на Общността на Неправителствените организации:

a.На различни Форуми като Световната среща за Информационното общество, Съвета на ООН по човешките права или различните изслушвания по въпросите на гражданското общество в Генералната асамблея, CONGO слага началото или спомага за реално представителство и участие на Неправителствените организации, без самата тя да взема позиция по съответните въпроси.

b.Всяка година, преди Икономическия и Социален съвет, CONGO организира Форум за развитието на гражданското общество, давайки възможност на членовете си и на широката гражданска общественост да дискутират въпросите, които фигурират в Заседанието на високо равнище и в Годишния преглед на министрите, и да формира своите предложения при процеса на взимане на решения от Икономическия и Социален съвет. Каня всички вас да присъствате на Форума за развитие на гражданското общество, който ще се проведе в Женева между 2-4 юли 2009г., и/или на Форума – негово продължение, планиран за 15-16 октомври в Ню Йорк.

c.Президентът на CONGO, Либерато Баутиста, често представя пред света ценностите и въпросите, които вълнуват Неправителствените организации. Той току-що се завърна от Световния граждански форум в Сеул, а сега вече пътува за друга среща в Хамбург. Неговите изказвания и писмени становища, както и тези на Първия Вицепрезидент, спомагат за мобилизирането на добрата воля и солидарността, да се ангажира обществената морална и практическа подкрепа за ценностите и каузите на Неправителствените организации.

12.В заключение бих искал да кажа, че много добре знам, че ви описах една може би утопична картина. Разбира се, в системата на ООН има недобросъвестни хора, дори престъпници. Разбира се, в Неправителствените организации има недобросъвестни хора, дори престъпници. Техният брой вероятно е същият, какъвто е и броят на такива хора сред банкерите, епископите или футболистите! Но мнозинството членове на Неправителствените организации се движат напред всеки ден със своите доброволни усилия да направят света по-добро място за живот за нашите деца и внуци – свят, в който бедността ще бъде минало, в който равенството на половете ще е правило, в който екосистемите и храната ще ни хранят, а не тровят. Това е една утопична картина, зная, но тя ни е жизненонеобходима. Призовавам всички присъстващи утописти да удвоят усилията си и да направят тази картина реалност.

13.Благодаря ви за вниманието.

Сирил Ричи, Първи Вицепрезидент на CONGO

От: Джеймс Кери
До: Сирил Ричи

Скъпи Сирил,

Благодаря ти за милото писмо и за копието на речта ти по време на работния ни обяд в Ню Йорк преди седмица. Наистина за мен беше удоволствие да седя до теб, да бъда част от Комитета-домакин на срещата, да споделя малко ирландски шеги с друг „син на Ирландия”, да помогна за укрепването на личните връзки и увеличаването на взаимното разбирателство между Рицарите тамплиери и CONGO. Надявам се, че си разбрал готовността ни да помагаме както на теб, като поемащ длъжността на Първи Вицепрезидент на CONGO  и в ООН, така и на CONGO. Сега вече са ти ясни някои от „подводните камъни”, на които се натъкнахме, когато преди време кандидатствахме за статута на Неправителствена организация със специален консултативен статут към ООН.
Наистина изслушах с удоволствие мнението ти за това как Рицарите тамплиери могат по-добре да служат на ООН, на CONGO и на човечеството. Както разбра на обяда, сърцата ни са на правилното място и имаме МНОГО МОТИВИРАНИ ЧЛЕНОВЕ, но предизвикателството пред нас е да можем винаги да сме на ниво, като по този начин не те „разочароваме”. Както можеш да си представиш, в световен план тамплиерите са, така да се каже, „мини-ООН”, затова Генерал Риа и Ранди Титц непрекъснато търсят членове, притежаващи финансовата възможност и професионалните качества за участие и в същото време се стараят да направят така, че делегациите ни да представляват всичките ни членове по света. Въпреки че имаме 14 Велики Приората и членове от 31 различни държави, винаги сме изправени пред предизвикателството да намерим правилния екип, така че не само да можем да представляваме себе си професионално и добре, но и да можем да сме полезни на заседанията и конференциите  на ООН,в които участваме. Ти си с европейски произход и съм сигурен, че разбираш, предвид факта, че си в ООН от повече от 40 години, че събирането на такъв екип от преставители на толкова различни държави и националности  не е никак лесно, а специално в нашия Орден винаги има предостатъчно американци, готови да му служат, и твърде малко Братя и Сестри от Европа. Оттам идва и предизвикателството пред нас да изпълним твоите и тези на ООН изисквания делегациите ни да не включват твърде много американци и не достатъчно европейци. Тази задача е винаги пред нас и Генерал Риа и г-н Тиц се справят чудесно с нея, но тя ни отнема много време, като  ние постоянно се опитваме да намерим баланс между несъответствието между броя на тези, които могат да служат и тези, които не искат да го правят. Но сега и двамата сме напълно единни и съм сигурен, че разбираш всичко това.

Държа да отбележа, че сме много благодарни за това ново приятелство и за връзката ти с CONGO. Знам, че можем да ти помогнем за много неща, дори и с малките трудности, за които споменах по-горе. Гарантирам ти, че ще помагам с всички сили и винаги ще подкрепям Генерал Риа в качеството му на наш Оперативен Ръководител и Велик Командер, координиращ всички наши усилия, заедно с всичките ни Братя и Сестри в Ордена. Ние СМЕ ваши приятели и ИСКАМЕ да помагаме.

С най-добри чувства,

Контраадмирал Джеймс Кери,
Велик Майстор
OSMTH

  2009-05-11