Работа на Велика Приорат България с деца и младежи

Рицарите и Дамите от Велик Приорат България винаги са разглеждали с особена отговорност работата си с децата и учениците, тъй като от тяхното правилно възпитание и възприемане на основните християнски добродетели зависи бъдещето на цялото ни общество. Ето защо още през 2009 год. Командерия „Одесос“ в гр. Варна започна активна дейност с децата от варненските училища. Постепенно се зароди идеята, която впоследствие прерасна в движение под надслов „Млад рицар“. Целта на инициативата беше да се обединят деца от училищата с успех над 5,00 в група, с която да се провеждат различни учебно-възпитателни мероприятия. С цел стимулиране на учебния процес, условието за успех беше и условие за присъствие в групата, като при понижаването му по-нататъшното участие ставаше невъзможно.

През февруари 2010 г. Командерия „Одесос“ беше посетена от Братя и Сестри от Командериите от София. В музея „Владислав Варненчик“ се проведе сбирка на Рицарите и Дамите с децата от Варна. Беше изнесен Ритуал, а също и лекция на историческа тематика.

Малко по-късно – на 22.04.2010 г. в училището на с. Гара Бов до София е учреден Клуб „Млад Рицар“. Мястото не е избрано случайно – селището се слави със средновековната си история. Френският рицар граф Сен дьо Бов, пленен от Калоян, остава в района заедно с част от свитата си. След смъртта на император Балдуин Фландърски през 1206 г. те получават разрешение от българския владетел да заживеят трайно по тези места. Рицарите каптират вода от извор Мацула, изграждат чешма и водопровод. Същата тази чешма през 2012 г. е възстановена от Рицарите и Дамите на Велик Приорат България и е дарена на община Своге.

В клуба се записват за членове деца от 5 до 7 клас, на възраст 12 –13 години. И тук условие за членство е минимален успех 5.00, което мотивира бъдещите млади рицари да бъдат прилежни в учението. За децата са изработени красиви униформи – детски престилчици и светлосини туники, декорирани с рицарски кръст, подобен на герб. Клубът започва дейността си с лекции на историческа тема, разходки в планината, уроци по планинско ориентиране, спасяване и оцеляване в трудни условия. За целта се организират походи и излети по билото на Стара планина. Опитни планинари показват на децата първите стъпки в алпинизма – различните приспособления за катерене, алпинистките възли с въжета и т.н. Децата се организират и посещават театрални и музикални постановки в София. Не са редки и посещенията на кина и оперети. Най-интересни за малките рицари се оказват лекциите на тамплиерска тематика – за познанието и за тайните на рицарите-тамплиери, естествено – в олекотен вариант, подходящ за възрастта им. Малко по-късно Клубът е прехвърлен към читалището в с. Бов. По същото време той е посетен и от посланика на Република Франция, който проявява нескрит интерес към неговата дейност.

Едно от най-запомнящите се мероприятия е организираният рицарски турнир, също в планината над гара Бов. Децата имат възможност да наблюдават облечени в средновековни доспехи рицари, техните двубои и състезания. Всяко от тях също се качва на кон и язди под наблюдението и с помощта на опитни инструктори.

За цялата си дейност Клуб „Млад рицар“ получава активната подкрепа и съдействие на родителите и учителите. На всяко от мероприятията има техни представители.

През октомври 2010 г. движението и неговите дейности са представени на мултимедия на Балканската среща на OSMTH в Кавала. Братята и Сестрите от Гърция и Сърбия получават възможност да се запознаят с българския опит и да се опитат да го приложат в своите Велики Приорати.

През 2011–2013 г. инициативата продължава. Мероприятията вече включват не само лекции, но също и събиране и подаряване на книги, изучаване на интересни факти от историята на родния край, планинско ориентиране в сложни атмосферни условия и т.н.

Едно от най-важните направления във възпитанието на децата в рицарските добродетели и християнските ценности е разяснителната дейност за тяхната същност и проявленията им в съвременността. Инструмент за тази дейност е изобразителното изкуство. През 2009 г. в Младежкия дом в гр. Пазарджик учениците от града подреждат изложба на рицарска тематика. Залата събира няколко десетки рисунки, в които децата показват разбирането си за доброто – помощ на възрастни хора, спасяване на домашни любимци, гасене на горяща къща, сражение с „лоши дракони“ и т.н. Инициативата среща подкрепа в градското и читалищно ръководство и с помощта на Рицарите и Дамите от Велик Приорат България се повтаря и през следващите години. Така се поставя началото на една от най-емоционалните инициативи на тамплиерите в България – конкурсът за детска рисунка „Рицарят в мен“. През 2013–2014 г. той вече е официално мероприятие от годишната програма на Великия Приорат. Изготвен е точен регламент за провеждането му, за участието на различните групи ученици в него, за начина на оценяване на рисунките и за награждаването на победителите. Конкурсът започва едновременно в цялата страна. Прието е, че в него участват ученици от V до VIII клас включително. Идеята на конкурса е да провокира учениците да пресъздадат чрез рисунките си рицарството – като изграждане на личности и характери, като школа за израстване и развитие. Конкурсът се провежда на три етапа – училищен, регионален и национален. Децата от София и страната, под ръководството на учителите по изобразително изкуство и директорите на училищата създават своите рисунки. След класирането им в градовете, отличените творби се оценяват от специално жури в националния кръг в София. Журито е съставено от изтъкнати художници, педагози и администратори от сферата на образованието.

Инициативата намира широк отзвук и е подкрепена и осъществена със съдействието на Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Регионалния инспекторат по образованието – София-град и Синдиката на българските учители.

С помощта на вестник „Учителско дело“ идеята достига до всички училища в страната. Учениците се включват поетапно в него. Командериите в София и страната събират десетки хиляди рисунки и инициативата се превръща в национално мероприятие на Ордена. Това дава основание на Министерството на образованието и науката да го включи конкурса в Годишния си календар за изяви по интереси на децата и учениците.

С подобна насоченост е и вторият национален конкурс, организиран от Велик Приорат България – за литературна творба – под надслов „Рицарска постъпка“. Той е насочен към по-големите ученици – от IX до XI клас. Те трябва да опишат в творбите си своя или наблюдавана /разказана/ им постъпка, която отговаря на идеалите на рицарството в съвременния свят. Конкурсът се провежда в две категории – проза и поезия, в един кръг, като творбите се изпращат до Канцеларията на Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България. От там те биват предоставени на утвърдени литератори, които да ги оценят и класират. На всеки ученик е разрешено да участва с творби и в двете категории. През 2016 год. и този конкурс е включен в Календара на МОН.

Най-интересният момент в двата конкурса е националното награждаване на победителите. По традиция то се провежда всяка година на 1 юни – Международния Ден на детето в Националния Дворец на децата – гр. София. На специално организирано тържество в голямата зала на Двореца се подреждат отличените рисунки от цялата страна. Присъстват учениците, техните родители, учители и разбира се – организаторите от Ордена на Рицарите тамплиери на Йерусалим.

Велик Приорат България е учредил годишни стипендии за победителите, отпуснати от специално създадения за целта „Фонд надарени деца“ към Ордена в България. Наградите се връчват от Великия Приор на Велик Приорат България – ген. м-р /о.р./ акад. Румен Ралчев. Детски танцови състави и участници в клубовете за художествена самодейност поздравяват присъстващите на събитието. Разнообразната музикална програма, танците и хората, изпълнени от децата се превръщат в притегателен емоционален момент, който винаги оставя прекрасни спомени у присъстващите.

Националните конкурси на Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България прерастват в престижна инициатива, която работи последователно за създаване на условия за развитие на образованието на младите хора и на познанието, което дава мъдрост и духовни сили на личността.

Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е автономна и независима организация.