Научна конференция

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ

Научната Конференция, организирана от Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България, е ежегодно събитие, което за първи път се провежда в град Велико Търново през 2011 г. Организацията е дело на проф. Николай Овчаров и Командера на Командерия ,,Св. Георги Победоносец“ Брат Данчо Джиков. След второто издание е преместена в град София, под егидата на Великия Приорат. Буен разцвет и стойностно утвърждаване Конференцията претърпя през последните 5-6 години, когато с особено желание и много амбиция новия Командер Брат Милко Шопов се включи в нейната организация.

В Конференцията взимат участие като лектори Рицари и Дами от Ордена, а също и гост-лектори с научни степени, между които редица изявени представители на академичните среди в България. През годините като лектори са участвали акад. Кольо Рамчев (Обществена академия за наука, образование, култура), акад. Динко Динков (УНСС), акад. Асен Богданов, акад. Антон Дончев, акад. Румен Ралчев, проф. Рупен Крикорян, проф. Николай Овчаров, проф. Божидар Димитров, проф. Димитър Иванов, проф. д-р ф.н. Ерика Лазарова, проф. д-р ф.н. Дамян Попхристов, доц. Димитър Димитров, доц. Иво Топалилов, гл. ас. д-р ф.н. Димитринка Димитрова, гл. ас. Людмил Станчев, д-р ф.н. Рада Пангелова, д-р Димитър Атанасов, д-р Владимир Секулов, д-р Димитър Атанасов, д-р Галя Йорданова и др.

Целта на конференцията е да се запознаят присъстващите Братя и Сестри с различни аспекти от историята на България, на тамплиерството, на религиозните доктрини, християнските деноминации и други въпроси, разгледани на научно ниво. Сред най-интересните доклади могат да се посочат изследванията, които помагат да се осветлят редица малко известни факти, свързани с ролята на религиите и настъплението на исляма, християнизацията на късната Римска империя, живота и дейността на Ян Хус и Йероним Пражки, учението на арианите и реакцията срещу него, и други исторически анализи. Заслужава да се отбележи и цикъла лекции за богомилството като философско-етична доктрина, която е отражение на българската душевност и желание за възвръщане на християнството, практикувано от учениците на Спасителя.

Изнесените доклади се публикуват в ежегоден бюлетин, издаван от Велик Приорат България.

Новини свързани с Научната конференция:

Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е автономна и независима организация.