Менторства на Велик Приорат България

Велик Приорат България притежава перфектно организирана структура на Командериите по региони. Повечето от тях са създадени първоначално като Прецептории под менторското ръководство на Командерии-майки. Натрупаният организационен опит позволява на ВП България да се ориентира към създаване на тамплиерски структури и в чужбина. Това се извършва след предварителното одобрение на ръководството на OSMTH.

Първото възложено менторство на Велик Приорат България е за Русия. През 2009 г. там се създава първата Командерия – „Свети Георгий“ в Москва. За първи Командер е определен Георги Дергачов. Първият ритуал се провежда в българското посолство. Там са приети и първите Рицари в Командерията. Впоследствие поради допълнително възникнали ангажименти, Дергачов се оттегля от поста. На негово място с Указ № 15 от 14.12.2012 год. е назначен полковникът от резерва Александър Шаравин – военен анализатор, професор и член на Академията за военни науки на Руската Федерация. Под неговото ръководство продължава развитието на Командерията, приети са нови Рицари и Постуланти. Командерията създава свой храм, на името на светеца-покровител – Св. Георгий.

Две години по-късно в Москва се създава и втора Командерия – „Св. Андрей Първозвани“. За първи Командер е назначен Игор Галочкин, заменен впоследствие от Игор Шалыгин.

Тамплиерите в Русия започват активна работа по изграждането на бъдещия Приорат. С тяхна подкрепа се организира специална среща в патриаршията на Москва с външния министър на Руската православна църква. На срещата присъства и Великият Приор на Велик Приорат България – ген. м-р /о.р./ акад. Румен Ралчев. За неговите изключителни заслуги и помощ при изграждането на тамплиерската структура в Русия, той е награден с медал „Александър Втори Освободител“.

На Велик Приорат България е възложено и менторство в Украйна, което също се развива успешно. То започва почти по същото време, както и в Русия. Упоритата работа на територията довежда до създаването на първата Командерия – „Свети Николай“ в гр. Киев. За първи Командер с Указ от 15 май 2012 год. е назначен Миколай Сергиенко, заменен впоследствие от Владислав Воловик. Непосредствено след това се създава и втора Командерия в града – „Св. Георги Победоносец“, с Командер Андрей Кукин. Двете Командерии започват активна работа. Осигурен е храм, в който да се провежда ритуалната им дейност, разположен в центъра на Киев, в непосредствена близост до българското посолство.

Двете Командерии поемат шефството над ортопедичната военна болница в Киев. Болницата се нуждае от лекарства и санитарно-превързочни материали, които се осигуряват чрез благотворителност. В тази дейност участва активно и Велик Приорат България, с неоценимата подкрепа на Велик Приорат Германия, който изпраща нужните материали.

За особените заслуги на Рицарите и Дамите от Велик Приорат България с почетен медал на Министъра на отбраната на Украйна са наградени Румен Ралчев, Светозар Стефанов, Димитър Владимиров и Рада Пангелова. Наградите са връчени на специална церемония в Киев.

По време на Пролетния Конвент на Велик Приорат България през 2016 г. и проведения Магистрален Съвет на OSMTH, след гласуване от Великите Приори двата Приората – в Русия и Украйна – са признати за Велики Приорати. За първи Велики Приори са утвърдени съответно Александър Шаравин /Русия/ и Миколай Сергиенко Украйна.

Почти по същото време – през 2010 г. Велик Приорат България поема и менторство за Беларус. Там са приети няколко Рицари. Малко след това в страната влизат в сила нови закони за гражданските сдружения, в които са въведени ограничения в тяхното съществуване. Развитието на менторството в страната продължава.

През 2018 г. на Велик Приорат България за четвърти път е възложено менторство – този път за територията на Македония. По различни причини – обективни и субективни – работата на OSMTH във FIROM /бившата федеративна Република Македония/ винаги е срещала сериозни затруднения. Досегашните опити за менторство на територията ù в крайна сметка – за създаване на македонски Приорат не са се увенчавали с успех.

Амбициозната задача за менторството е поставена в специално писмо на Заместник-Великия Командер Том Къртис, в което той помоли за съдействие Великия Приор – ген. м-р /о.р./ акад. Румен Ралчев.

Ръководството на ВП България приема предизвикателството. След уточняване на подробностите с Магистериума на Ордена започва работата по действителното изграждане на менторската единица. Разменени са редица писма и документи – както между ръководителите на OSMTH и ВП България, така и с бъдещите Братя и Сестри от Македония. Така се стига до първото посещение при бъдещите Братя и Сестри в Македония. В началото на месец юли малка делегация на Велик Приорат България, водена от Великия Приор, посещава Скопие.

Делегацията е посрещната радушно. Разговорите за бъдещото изграждане на Командерия започват веднага. В дух на приятелство и взаимно уважение са поставени най-различни въпроси. На нарочна среща, организирана от домакините, Великият Приор на ВП България отговаря на десетки въпроси, свързани с организацията на Ордена, неговите цели и предстоящи задачи в световен и национален план, структурните единици и начина за изграждането на Прецептория, Командерии и Приорат. Засегнати са въпроси за икуменизма, за ролята на OSMTH като гарант за запазване на междурелигиозния мир и по-специално – ролята на националните Велики Приорати в държави със смесено население – за прехвърлянето на мирни мостове между различните вероизповедания. В тази връзка е обсъдена ролята и на Велик Приорат България, неговите инициативи и основни мероприятия. Специално внимание е отделено на структурирането на Командериите, на подбора на длъжностните лица в тях, на ролята на ритуалната дейност и основните части на Ритуала Събор на Командерия.

Бъдещите Братя и Сестри от менторската единица получават от ВП България няколко книжки „Устав, Правилник, Наръчник“, а също и броеве от сп. „Тамплиер“. Поставени са много въпроси за начина на списването на списанието, за неговите рубрики и възможността в него да има материали, свързани с Македонската структура.

Великият Секретар Светозар Стефанов и началникът на Канцеларията на Великия Приор – Димитър Владимиров също отговарят на някои от поставените въпроси.

Българската делегация има възможност да разгледа централната християнска църква в Скопие – „Св. Климент Охридски“, в чиято подземна крипта се осъществяват основните мероприятия на първата Командерия в Скопие – „Свети Архангел Михаил“.

Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е автономна и независима организация.