Контакти

Орден на Рицарите Тамплиери на Йерусалим
Велик Приорат България
Канцелария: 
Мобилен: +359 88 850 44 00
Тел.: +359 2 963 00 99
Факс: +359 2 963 49 20  
ел. поща: osmth.gp.bulgaria@gmail.com
 
Ordo Supremos Militaris Templi Hierosolymitani
Grand Priory of Bulgaria
Office: 
Mobile: +359 88 850 44 00
Tel.: +359 2 963 00 99
e-mail: osmth.gp.bulgaria@gmail.com

Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е автономна и независима организация.