“КОНВЕРГЕНЦИЯ МЕЖДУ ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ – ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ И ОБЩЕСТВОТО” ISBN 978-619-92076-0-4

“Уважаеми читателю,
Пред теб е разтворена книга, която иска не само да убеди, но и да покаже един възможен път за развитие на обществото, чрез взаимодействие с Ордена на Рицарите Тамплиери. Нейното специфично съдържание развива и защитава теорията за конвергенция между тези два субекта, като пристрастното изложение и желание на авторите е да покажат един път за усъвършенстване на многообразието, което ни заобикаля, чрез постулати и идващи от миналото нравствени категории, които звучат съвременно и преминали през времето, са доказали своята правдивост и стойност.
Това е едно предаване на знанието, върху което се основават просветителските общности – едни практики, които влизат в пряко взаимодействие с достиженията на съвременната научна мисъл. Тези ценности са предложени от Тамплиерския орден като една възможност за света да стане по-добър, като един ангажимент за развитие на добрите практики с ефект не само върху отделния индивид, но и върху колективното съзнание.
Всичко изложено в тази студия е написано с цел да се покаже една възможност за опазване и оцеляване, подреждане и градация на редица морални категории, които са в основата на развитието и оцеляването на обществото.”

Наличност: ДА

Цена: 55,00 лв

Можете да получите екземпляр чрез дарение от тук

Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е автономна и независима организация.