Командерия 027 “Св. Архангел Михаил – Скопие”

Командерия 027 „Св. Архангел Михаил – Скопие“ е най-младата Командерия на Велик Приорат България. Тя е резултат от отлично свършената менторска работа от Рицарите и Дамите от Велик Приорат България на територията на съседна Македония. За пореден път след получаването на менторски  статут  от OSMTH Велик Приорат България показа отличната си лидерска и менторска подготовка и в кратки срокове постави основите на организираното Тамплиерство в Скопие.

С УКАЗ № 024-17-09-2018, в съответствие с Чл.3 от Правилника на Велик Приорат България и по силата на дадените ни правомощия като Велик Приор на Велик Приорат България, въз основа на възложеното ни менторство на Бивша Югославска Република Македония създава Прецептория в гр. Скопие в състава на Велик Приорат България и назначава Рицаря АНТОН КАЙТАЖИ, KTJ за Прецептор на Прецепторията с всички, произтичащи от това права и задължения. 

Тържествената церемония по основаването на Командерията и назначаването на Първия Командер Антон Кайтажи, KCTJ бе част от  ХХVІІ Конвент на Велик Приорат България от 09 до 11 ноември в гр. София. Командерията е основана с Указ № 042-10-11-2018 на Велигията Приор на Велик Приорат България.

Членове- основатели на Командерия 027 „Св. Архангел Михаил – Скопие“ са рицарите и дамите Роберт Димитровски, KTJ; Сашо Кожухаров, KTJ; Лилјана Ковачева, DTJ; Јасмина Луканова, DTJ; Љупчо Димитриевски, KTJ; Марија Аврамоска, DTJ;  Дејан Павлов, KTJ;  Васил Бомјански , KTJ; Иван Блажевски, KTJ;  Емил Димитровски, KTJ;  Павле Трпески , KTJ; Димитар Точеќаја , KTJ; Стојан Ангеловски, KTJ;  ГоцеТрпковски, KTJ и

Постулантите: Илија Кочоски; Влатко Симеоновски; Ѓорге Поп-Кочев; Зоран Наумоски; Васко Пердулски; Војче Вучкоски; Дарко Данилоски; Мирјана Стојчевска.

 

Новини свързани с тази Командерия:

Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е автономна и независима организация.