Командерия 026 „Цар Симеон І Велики“

Първите тамплиери в гр. Шумен са приети в ордена на тамплиерите Велик Приорат България в  Командерия „Св. Архангел Михаил“ гр. София. До прерастването си в Командерия, организацията в гр. Шумен беше структурирана с Указ на Великия Приор Велик Приорат България като Прецептория към състава на Командерия „Св. Архангел Михаил“ гр. София. За прецептор на прецепторията беше назначен брат Николай Кулев. Прецепторията бе учредена в самостоятелна Командерия, благодарение на менторството на Командера, братята и Сестрите от Командерия „Св. Архангел Михаил“, както и на дейното участие на рицарите и постулантите от гр. Шумен.  Командерия „Цар Симеон I Велики“ е създадена с Указ на Великия Приор на Велик Приорат България на 15.10.2016 г. в изпълнение на Решение на Великия Съвет. С Указ на Великия Приор за първи  Командер на Командетрията беше назначен брат Иван Цонев.

Към 15.10.2016 г. в състава на Командерия „Цар Симеон I Велики“ членуват 12 Рицари и Дами и 8 Постуланти.

През 2016 г.  Рицарите, Братята и Сестрите от Командерията взеха участие в събори на няколко Командерии: през месец януари на изнесен събор в гр. Шумен на Командерия „Св. Архангел Михаил“ – София, на който се обяви с указ на Великия Приор създаването на Прецептория в Шумен; месец юни на  събор на Командерия „Св. Андрей Първозванни“ – Разград; месец декември на събор на Командерия „Св. Андрей Първозванни“ – Разград.

През месец ноември, в манастира „Свети Мина“ в местността Патлейна до гр. Велики Преслав, тържествено бяха осветени ритуалните принадлежности и атрибути на Командерия „Цар Симеон I Велики“. На освещаването присъстваха всички членове на Командерията и гости от техните семейства.

В края на 2016 г. Командерията проведе своя първи Събор, на който присъстваха Братя и Сестри от Командерия „Цар Калоян“ гр. Варна. На Събора бяха назначени длъжностните лица от Съвета на Командерията. За канцлер беше назначен брат Николай Кулев, за церемониал майстор брат Добромир Добрев, за секретар сестра Гинка Беджева и за ковчежник сестра Мима Желева.

През 2017 г.  Командерия  „Цар Симеон I Велики“ проведе два самостоятелни и два съвместни събора с Командерия „Св, Андрей Първозванни“. На 20.01.2017 г. се проведе втори Събор на Командерия „Цар Симеон I Велики“ – гр. Шумен. На събора участваха 12 членове на Командерията и двама поканени гости. От други Командерии участваха Вликия секретар Светозар Стефанов  GOTJ, Лидия Стефанова DTJ от Командерия „Св. Архангел Михаил“ гр. София  и Елисавета Александрова постулант от Командерия „Св. Екатерина“ – София . На събора бяха приети двама постуланти. Беседа на тема „Християнство и религия“ изнесе Главен асистент доктор Галя Йорданова от Шуменски Университет „Е. К. Преславски“.

През месец януари 2017 г. в дома на учителя гр. Шумен Брат Добромир Добрев  представи пред обществеността книгата си  „Философия на западната система за сигурност“. На представянето присъстваха рицари, дами и постуланти от Командерия „Цар Симеон I Велики“ и гости. Сред поканените гости имаше представители от различни сфери: образование, бизнес, политици.

Съвместно с Командерия „Св. Екатерина“ – София на 6 и 7.10.2017 г. се проведе Поклоннически поход  на тема „ВЪЗНИКВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ  НА ХРИСТИЯНСТВОТО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ“. В похода по маршрута преминаха общо 28 членове на командериите и техните семейства. Посетени бяха археологичния музей в гр. Преслав, царския дворец и златната църква  в гр. Преслав, археологичния комплекс Мадарски конник, музея, базиликата и двореца в гр. Плиска и двора на Кирилицата в гр. Плиска.

Повреме на полонническия маршрут в „Двор на кирилицата“, гр. Плиска се проведе и  съвместен Събор с Командерия „Св. Екатерина“ – София. На събора присъстваха  Великият Приор на Велик Приорат България Н. Пр. ген. Румен Ралчев; Велик Офицер Рада Пангелова; Командери, Рицари, Дами и Постуланти от Командериите в гр. Русе – „Св. Николай“, гр. Варна – „Цар Калоян“, София – гр. София “Св. Архангел Михаил“ и „Св. Екатерина“, гр. Разград – „Св.Андрей Първозванни“ и гр. Стара Загора – „Св. Игнатий Старозагорски“.

Рицари и дами от командерията участваха в съвместен събор на  01.12. 2017 г. в гр. Разград с Командериите „Св.Андрей  Първозванни“  гр. Разград, „Цар Калоян“ – гр. Варна и  „Цар Симеон I Велики“ гр. Шумен. Съвместен Събор се проведе и в гр. Шумен на  16.12.2017 г.  на Командерии „Цар Симеон I Велики“ и „Св.Андрей Първозванни“ гр. Разград.  На  Събора присъстваха 12 рицари и дами и 5 постуланта, Н бяха приети двама постуланта от Командерия „Цар Симеон I Велики“  . Изнесена беше беседа на тема „Философията и християнството“ с докладчик брат проф.  Добромир Добрев KTJ.

Рицари и дами от Командерия „Цар Симеон I Велики“ откликнаха на инициативата на Командера на Командерия „Цар Калоян“- гр. Варна взеха участие в подготовката на  паметника на  Кирилицата с изработване на три броя капсули за съхранение на пръст от свети български места.

Проведе се  презентацията на паметника на Кирилицата в Археологическия музей  гр. Варна, съвместно с Командера на Командерия „Цар Калоян“ гр. Варна. В монумента са монтирани трите броя капсули с пръст от свещени места в България от района на първите български столици Плиска и Преслав. Ритуално членовете на Командерия „Цар Симеон I Велики“ взеха пръст и я поставиха в капсула от Базиликата в Плиска и Двореца на Цар Симеон I Велики във Велики Преслав. В подготовката и реализацията на мероприятието принос имат братята Иван Цонев, Николай Кулев, Борислав Беджев, Добромир Добрев и Александър Юлиянов. Паметникът вече е монтиран Южния полюс в близост до Българската станция.

Ежегодно Командерия „Цар Симеон I Велики“  участва в провеждане на  конкурса за рисунка „Рицарят в мен“ на деца от 5-ти до 8-ми клас от училища от Шуменска област и Школа за изобразително изкуство – гр. Попово. За последните 3 години в конкурса са участвали 170 деца. В последния етап на конкурса са отличени  ученичките Христина Стоянова  през 2016 г. с грамота и предметна награда и Гергана Георгиева през 2017 г. със стипендия от Великия Приор на Велик Приорат България. Всички участници в конкурса са отличени  от името на Командера на Командерия  „Цар Симеон I Велики“ с  грамоти.

Благотворителната дейност на членовете на Командерията се състои в мероприятия провеждани основно на територията на шуменска област и се заключава в следното: Сестра Мима Желева направи дарение на Детска градина „Братя Грим“  гр. Шумен на стойност 400  € за направа на костюми за участие на децата на фестивал в гр. Варна;  Със средства на Командерията на стойност   1268 € са изработени на 3 бр. капсули за земя, които са монтирани в основата на паметника на Кирилицата;  Дарение за лечение  на възрастен човек от с. Върбак област Шумен от брат Иван Цонев и брат Стефан Желев на стойност от 600 €; Дарение в полза на пострадалите от с. Хитрино на стойност от 500 €; участие на Командерията в благотворителния бал  на Велик Приорат  България с картина „Ваза с цветя“ на стойност 250 €.

Представителите на Командерия „Цар Симеон I Велики“ уастват в мероприятията на Великия Приорат България. Командерът на Командерията участва в тийм билдинга на Великия съвет. Ежегодно рицарите, дамите и постулантите ъчастват турнир по стрелба с обикновен пистолет „Макаров“.  Имаме и скромно участие в духовния събор провеждан в гр. Стара Загора с изнесен един доклад през 2018 г. .

Рицари и дами от командерията участваха в  Конвентите  на Велик Приорат България. На Пролетния Конвент 2016 г. през Инвеститура преминаха трима братя и две сестри. На Есенния Конвент 2016 г. беше създадена Командерия „Цар Симеон I Велики“ – гр. Шумен и бяха връчени знаме и меч.

През 2018 г. членовете на Командерия ще участват активно в изпълнение на Плана за дейностите и мероприятията на Велик Приорат България. Основни усилия са насочени в подготовката на честването на десетата година от създаване на Велик Приорат България, което ще се проведе на паметник „Създатели на българската държава“ – гр. Шумен.

 

nnDnn

Командер на Командерия „Цар Симеон I Велики“

Иван Цонев, KCTJ

 

Новини свързани с тази Командерия:

Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е автономна и независима организация.