Командерия 015 „Св. Архангел Михаил“

Върховният Военен Орден на Рицарите Тамплиери от Йерусалим /OSMTH/ е обществена организация с изключително голям международен престиж, достоен наследник на славните традиции на християнското рицарство. Орденът официално е получил признанието на ООН за социален партньор като международна неправителствена организация.

Историята на Приорат България под менторството на Велик Приорат Италия от Ордена на Рицарите Тамплиери от Йерусалим започва през 2003 г. По предложение на Великия Канцлер на Велик Приорат Италия – Паоло Никола Коралини Гарампи първите седем българи са посветени в рицарско звание. Те са приети за тамплиери в Италия, като членове и част от италианския Велик Приорат, начело с Великия Магистър на Италия проф. Стелио Венчеслай.

Първата Командерия – „Свети Георги” е учредена в гр. София през месец май 2003 година, когато са получени официално и правата от Велик Приорат  Италия.

През месец август 2008 година Приорат България, под менторството на Велик Приорат Италия и Приорат България, под менторството на Велик Приорат Сърбия, се обединиха и създадоха Велик Приорат България.

Като част от Велик Приорат България Командерия „Свети Георги“ прие името „Свети Георги – Запад“. За първи Командер на Командерията бе определен нейния дотогавашен Командер Брат Пламен Лазаров.

През 2011 година Командерията бе преименувана на „Свети Архангел Михаил“, което име носи и сега. За неин Командер бе назначен Брат Ангел Тянков, заменен за кратко в началото на 2012 година от Командер Брат Пламен Лазаров.

Светецът-покровител на Командерията – Св. Архангел Михаил в Библията е наречен “Вожд на войнството Господне”, тъй като под неговото предводителство „небесните сили побеждават дявола“. В новозаветните времена архистратиг  Михаил /според названието му в православната традиция/ е главен архангел /водач на ангелите/ и светец-покровител на войниците. Той е борец против силите на злото и ангелите на тъмнината. Командерията поръча изработката на икона на светеца-покровител – Св. Архангел Михаил и я подари на параклиса в молитвения дом – „Клуб 2008“.

Гербът на Командерията е щит, обрамчен с червено-черен кант, в центъра на който е изображението на Св. Архангел Михаил, държащ меч и щит в двете си ръце. Гербът символизира готовността на светеца незабавно да влезе в битка срещу тъмните сили, в прослава на Божието име.

През март 2011 година Сестра Величка Драгинова беше включена в делегацията на Велик Приорат България, която посети Конвента на Велик Приорат България, проведен в Рим. Тя оказа важно съдействие в разговорите с Братята и Сестрите от Италия.

На 19 май 2012 година начело на Командерията застана Командер Брат Светозар Стефанов. Развитието на Командерията продължи по досегашния възходящ ред. На ритуалните Събори бяха приети множество нови Постуланти. Техните гаранти положиха изключителни усилия, за да ги приобщят към работата на Командерията и да ги въведат в необятното море на тамплиерската философия. Голяма част от Постулантите преминаха през Инвеститура на Пролетните и Есенните Конвенти на Велик Приорат България. Така постепенно Командерията се превърна в най-многочислената организационна структура на Великия Приорат, като достигна състав от 86 души, от които 65 Рицари и Дами и 21 Постуланти.

През 2012 година под егидата на Велик Приорат България беше взето решение за побратимяване между Командерия „Св. Архангел Михаил“ и Командерия „Санта Мария де ла Карбонара“ от град Витербо, Италия. Бяха проведени предварителни разговори относно възможностите за реализиране на съвместни проекти на двете Командерии в рамките на годишните програми на двата Велики Приората. Делегация от Рицари и Дами, ръководена от Командера Светозар Стефанов, посети Италия и проведе среща с Братята и Сестрите от град Витербо. Тамплиерите от града, ръководени от Командер Джанкарло Пакоси организираха изключително радушен прием на българската делегация. Разговорите доведоха до изготвянето на  специален меморандум за побратимяването между двете Командерии, подписан от Великите Приори на България и Италия и от двамата Командери. На 16 март 2013 година делегация от Командерията посети Конвента на Велик Приорат Италия, проведен в гр. Витербо. Присъствието на Конвента беше добър повод да се укрепят връзките между Рицарите и Дамите от двете Командерии.

През 2013 година след писмено предложение от Командера на Командерията с Указ на Великия Приор на Велик Приорат България на Командерия „Св. Архангел Михаил“ беше възложено менторство за създаването на Прецептория в град Шумен. Братята и Сестрите активно се включиха в поставената задача. Бяха предприети многократни пътувания до Шумен и организирани редица срещи със симпатизанти и съмишленици на Ордена. През 2015 година беше организиран изнесен Събор на Командерия Командерия „Св. Архангел Михаил“ в гр. Шумен. Той се проведе под скалите на Мадарския конник. Съборът беше уважен от гости от Командериите във Варна и Пазарджик, беше отразен в местния вестник „Шуменска заря“ и филмиран на DVD. На Събора присъстваха множество симпатизанти от града, част от които по-късно станаха Постуланти в Командерията-ментор. През следващите месеци много от тях бяха гости и на Събори в София.

Упоритата работа по изграждането на новата структура доведе до очаквания резултат. На 15.01.2016 год. по време на втория изнесен Събор на Командерия „Св. Архангел Михаил“ в Шумен, с Указ на Великия Приор на Велик Приорат България – Н. Пр. ген. м-р /о.р./ проф. Румен Ралчев, беше обявено създаването на Прецептория в града, в състава на Командерия „Св. Архангел Михаил“ – София. За Прецептор беше назначен Брат Николай Кулев. Под ръководството на Командерията-ментор започна привличането на нови Постуланти, които впоследствие преминаха през рицарска Инвеститура. Така постепенно се събраха изискуемите от Устава на Велик Приорат България необходим брой Рицари и Дами и през октомври 2016 година, по време на XXIII Есенен Конвент на ВП България, с Указ 039/2016 г. на Великия Приор на Велик Приорат България – ген. м-р /о.р./ Румен Ралчев беше учредена Командерия „Цар Симеон I Велики“  в гр. Шумен. За първи Командер на Командерията беше назначен Брат Иван Цонев, който взе дейно участие в съвместната работа с Братята и Сестрите от София за създаването на новата Командерия. След официалното й структуриране братските връзки между двете Командерии се задълбочиха и Командерията „майка“ продължи да оказва методическа и организационна помощ на Братята и Сестрите от гр. Шумен.

През есента на 2013 година Рицарите и Дамите от Командерията поставиха началото на серия от неформални срещи, на които се изнасяха доклади, свързани с езотериката, древните ръкописи и историята на тамплиерството. Инициативата беше наречена „Кръжок Наука“. Първите сбирки на кръжока се провеждаха с участието само на членовете на Командерията, но поради проявения интерес към тях впоследствие се включиха Братя и Сестри и от други Командерии. Кръжокът започна да провежда сбирките си в „Клуб 2008“ в София. Това допринесе за по-големия кръг на участниците в него. Тематиката на докладите също се разшири – в тях вече присъстваха въпроси от алхимията, гностицизма, мистериите и ритуалите на Митра, инициацията на египетските пирамиди и т.н. Като активни участници в Кръжока се отличиха Сестра Милена Анастасова, Брат Светозар Стефанов и Брат Димитър Мандраджиев. Малко по-късно кръжокът стана неотделима част от „Академията за наука, изкуство и култура“ на Велик Приорат България и постави началото на едно от направленията в нея – „Езотерика“.

По инициатива на Командерията през април 2015 година се организира спортен турнир по прецизна стрелба с пистолет. Турнирът премина при изключителен интерес, което обуслови провеждането на втори кръг през октомври същата година. На второто състезание, което се проведе на стрелбището на стадион „Локомотив“ в град София, под егидата и с любезната подкрепа на Великия Приор на Велик Приорат България – ген. м-р /о.р./ Румен Ралчев, присъстваха над 50 Рицари, Дами, Постуланти и членове на техните семейства. Турнирът беше с открит регламент, което позволи участие на широк кръг състезатели. Да премерят силите си се събраха Братя и Сестри от няколко Командерии, включително и от страната. Под вещото ръководство на съдийската комисия и Брат Румен Уруков – инструктор по стрелба в стрелбищния комплекс, състезанието премина при строго спазване на регламента и правилата за безопасност. В края бяха раздадени награди – грамоти за участие, медали и купи. Поради големия интерес, проявен от участниците, турнирът прерастна в национално мероприятие за Велик Приорат България и оттогава се провежда всяка година.

Командерията редовно провежда Събори – самостоятелно или съвместно с други Командерии. Освен организационната дейност и приема на нови членове, на тях редовно се изнасят доклади на различна тематика – тамплиерски въпроси, езотерика, библеистика. Рицарите и Дамите от Командерията често гостуват на Съборите и на други Командерии в София и страната.

Рицарите и Дамите от Командерията, съвместно Братята и Сестрите от командерия „Св. Св. Константин и Елена“ – гр. Пазарджик взеха участие в проекта за популяризиране на църквата „Св. Димитър“ в с. Паталеница. За целта те редовно посещаваха Съборите, организирани в църквата от Командерията в Пазарджик. Командерията редовно се включва и в мероприятията, организирани от Братята и Сестрите от Пазарджик.

Братя и Сестри от Командерията участват в издаването на списание „Тамплиер“. Командер емеритус Пламен Лазаров редовно изготвя и публикува доклади на езотерична тематика. Командер Светозар Стефанов води рубрика „Библейски речник“ в списанието. С доклади участва и Брат Димитър Мандраджиев.

Рицарите и Дамите от Командерията се включиха активно в организацията и провеждането на Конкурса за Детска рисунка „Рицарят в мен“ от ежегодната програма на Велик Приорат България. Към Командерията има приобщени четири училища от София. Съвместно с директорите и учителите по рисуване се организират срещи, на които Братята и Сестрите запознават учениците с рицарските добродетели и понятието за рицарство в съвременния свят. Рисунки на децата от тези училища достигат до националното класиране в София. Командерията участва в награждаването на децата, участвали в конкурса, като съгласно Регламента на училищата са направени дарения за покупка на материали за рисуване.

Благотворителната дейност на Командерията включва множество най-различни мероприятия. Едно от основните е редовното подпомагане на Дома за сираци в Нови хан, организиран от йеромонах Иван. Почти всеки месец домът е подпомаган с хранителни продукти. Рицари и Дами от Командерията се включиха с парични средства и в осигуряването на дърва за огрев през зимата. На децата от Дома често бяха подарявани дрехи и обувки. С помощта на Брат Стоян Бекарели бяха подарени 30 чифта летни обувки и на Дома за деца с увреждания „Св. Екатерина“ – с. Искра, област Бургас.

През месец юни 2012 година Командерия „Св. Архангел Михаил“ съвместно с Командерия „Св. Св. Константин и Елена“ направи дарение от приблизително 300 тома книги за новосформиращата се библиотека на Младежкия дом в гр. Пазарджик. Книгите бяха събрани от членовете на Командерията, подредени и каталогизирани по автор и жанр и предоставени на Младежкия дом. Огромна подкрепа за начинанието оказа Брат Стоян Карчинов. На тържеството по повод откриването на библиотеката присъстваше ръководството на Велик Приорат България, Командери на Командерии, Рицари, Дами и Постуланти от различни Командерии. Като гости на мероприятието бяха поканени областното и общинското ръководство на гр. Пазарджик, ръководството на Младежкия дом, а също и директорите на училищата в града, които впоследствие информираха учителите по български език и литература за възможността да се ползва библиотеката.

Общата стойност на направените дарения от Командерията за периода 2013 – 2017 година, без стойността на вложените човекочасове и транспортни разходи, възлиза на 99 807 лева.

Братята и Сестрите от Командерията активно се включват в мероприятията на Велик Приорат България. Те участват във всички Конвенти на Великия Приорат, а също и в тържествените чествания по повод годишнините от официалното признаване на Велик Приорат България за пълноправен член на OSMTH.

Командерията се включи в събирането на подписи за канонизация като мъченици на 14 000 християни, избити при превземането на Стара Загора през 1877 год.

Рицарите и Дамите редовно участват с доклади на различна тематика, изнасяни на ежегодния Духовен Събор в Стара Загора.

Голяма част от състава на Командерията се включи в благотворителната инициатива на Великия Приорат за подпомагане на пострадалите от наводненията в Аспарухово, Варненско.

Рицарите и Дамите участват в представянето на книгите от поредицата „Тамплиерство и масонство“, като на Командерията в най-честите случаи е поверена почетната стража по време на мероприятията.

Членове на Командерията подкрепиха с подписите си инициативата за създаването на читалище „Цар Борис Покръстител – 2014“.

Рицари и Дами от Командерия „Св. Архангел Михаил“ бяха включени в състава на делегацията и взеха участие в церемонията по повод откриването на бюст-паметник на Васил Левски в Димитровград – Сърбия.

Братя и Сестри от Командерията участват в Организационната Комисия на Велик Приорат България и оказват изключителна подкрепа при организирането на различните мероприятия на Великия Приорат, като Конвенти, тържествени чествания на годишнини и други национални инициативи. В това направление най-активни са Братята Стоян Карчинов, Румен Уруков, Васил Павлов, Павел Попов и Сестра Мариела Павлова.

Рицар от Командерията – скулпторът Брат Милан Андреев извая от камък един от старите символи на Ордена – двама рицари на кон. Пластиката с тегло над 350 кг в момента заема централно място в Канцеларията на Велик Приорат България. Други Братя от Командерията – Марин и Росен Генови изработиха и дариха дървените пейки в ритуалната зала на „Клуб 2008“ на Велик Приорат България.

От състава на Командерия „Св. Архангел Михаил“ е Великият Церемониалмайстор на Велик Приорат България – Брат Димитър Мандраджиев, подпомаган в дейността си от двама помощник-церемониалмайстори – Братята Костадин Грибачев и Иван Събев – също от Командерията. Командерът емеритус Брат Пламен Лазаров е и Велик Офицер емеритус по Европейските програми. Командерът Брат Светозар Стефанов е също Велик Офицер и Велик Секретар на Велик Приорат България.

Командерията е излъчила и тамплиери, които се включват в международната дейност на Ордена. Сестра Величка Драгинова е Посланик на добра воля в Италия. Сестра Надя Юлиянова е член на Комисията по финансовите консултации на OSMTH. Сестра Светла Колева развива тамплиерска дейност в Чикаго, САЩ.

Членовете на Командерията редовно участват в ежегодния Коледен Благотворителен Бал на Рицарите. Всяка година те предоставят предмети за благотворителния търг, които винаги намират своите нови притежатели. Така те дават своя принос за попълването на средства във фонда „Даровити деца“, създаден от Велик Приорат България за подкрепа на ученици, показали някаква перспектива в своето развитие. Благотворителният търг обикновено се води от Брат Димитър Мандраджиев.

През 2018 година Командерия „Св. Архангел Михаил“ навършва 15 години от своето създаване.

Мейл група за Рицари и Дами в тази Командерия:

Натиснете тук, за да поискате да бъдете приет в мейл групата – опцията е само за Рицари и Дами в дадената Командерия.

Новини свързани с тази Командерия:

    Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е автономна и независима организация.