Командерия 014 „Св. Йоан Кръстител”

Командерия 014 „Св. Йоан Кръстител” е създадена с Указ на Великият Приор на Велик Приорат България на 9 април 2008 година, с Командер Брат Олег Иванов.

Под негово ръководство Командерията реализира няколко значими проекти.

Единият от тях е предоставяне на значителна част от необходимите средства за закупуването на екземпляр от уникалното, лимитирано до 799 сертифицирани екземпляра издание на Тайния архив на Ватикана – „Процесът срещу Тамплиерите”, което разкрива историческата истина и снема обвиненията към Ордена на бедните рицари на Христа. Изданието е шедьовър на полиграфията, съчетавайки стари практики със съвременни технологии. Не без гордост можем да кажем, че в България има само един екземпляр от това издание.

Друг значим проект, в който Командерия „Св. Йоан Кръстител” има значителен принос е създаване на социална кухня. В продължение на една година в двора на църквата „Св. Георги” бе раздавана храна на хора в неравностойно социално положение.

През май 2010 год. с цел укрепване на Командерия „Св. Йоан Кръстител” за Командер на командерията е назначен Брат Асен Янев (1950-2018).

Брат Асен Янев – Първият рицар тамплиер в България. Ръкоположен за рицар на 8 ноември 2002 година в Австрия от Великия Майстор на Храма Джеймс Кери. Създава първите две командерии – „Св. Георги” и „Св. Иван Рилски” под менторството на Велик Приорат Сърбия.

Рицарите и дамите на тези командерии са приети в Белград 2003 година. С присъщия си рицарски дух брат Асен Янев участва активно в изграждането и утвърждаването на Ордена на рицарите тамплиери в България без да щади време и финансови ресурси.  

Той е командер на Командерията до м.август 2011 год., когато е избран за Велик Канцлер на Велик Приорат България. На този пост е до кончината си.

През 2011 година е открит и осветен Клуб „Св. Йоан Кръстител” – изграден с лични средства от Брат Асен Янев с идеята членовете на Командерията да имат свое място, носещо духа на рицарството при своите срещи. От м.август 2011 г. за Командер на Командерия „Св. Йоан Кръстител” е назначена Сестра Мария Генова, която е приета в Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим 2003 година, в Белград и през всичките години отдава време и усилия за изграждане визията на Ордена в България и неговото утвърждаване.

Обновеният състав на Командерия „Св. Йоан Кръстител” се обединява около идеята да  провеждат мероприятия с деца, в които мероприятия да се преплита историята на рицарството и рицарството в днешно време. Децата да възприемат и изразят по свой начин идеята за запазване и утвърждаване на християнските ценности, духовност и благотворителност, стремеж за един по-добър свят чрез образование, рицарски принципи и гражданско поведение. Желанието на всички членове на Командерията е тези мероприятия да се провеждат в малки населени места и в по-малка училищна възраст. Така посланията и добродетелите на „Конникът с меч и доспехи“ биха достигнали до много повече млади сърца.

Първото мероприятие в тази посока е организираният Конкурс за рисунка на тема ”Искам да съм рицар на….” през 2013 година в гр. Левски.  Конкурсът е организиран в памет на художникът, рицарят Брат Венцислав Тулешков, роден и творил до края на живота си в този град. Подкрепен от Община Левски, в частност от кметът на града Любка Александрова, конкурсът преминава изключително добре, с голям брой участници. Раздадени са множество награди и грамоти за участие. През същата година – 2013-та, с благотворителна цел членове на Командерията  оказват съдействие при популяризирането на единствената в България Специализирана болница за долекуване и рехабилитация – гр. Перник като организират и финансират изработването на информационни брошури, за което получават благодарствено писмо.

През 2014 година Командерията отново организира Конкурса за рисунка на тема ”Искам да съм рицар на….”  в с. Негован, Софийска област. На всички участници са раздадени предметни награди и грамоти.

Същата година със събрани средства от членовете на Командерия „Св. Йоан Кръстител” и спомоществувателството на фирма „КВАНТ СЕРВИЗ” бяха закупени 10 броя компютри и обзаведена компютърна зала в 176-то ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Негован.

На 14.11.2015 г. за Командер на Командерия „Св. Йоан Кръстител” е назначена Сестра Камелия Радева. С нейното изключително дейно участие през 2016 година Командерия „ Св. Йоан Кръстител“ поставя началото на една нова инициатива, наречена „Работилница от Деца за Деца“. Инициативата има за цел във време изпълнено с агресия и безчувственост да възпита и утвърди в младите хора християнските ценности като милосърдие и състрадание. В изпълнението си тази инициатива се развива в две взаимосвързани направления:

 v Направление 1: Стимулиране/Подпомагане на деца да изработват различни и разнообразни по вид предмети и дейности, които да предоставят като подарък на деца в неравностойно положение.

v Направление 2:Стимулиране/Подпомагане на деца в неравностойно положение да изработват предмети или извършват дейности, които да дарят или покажат на свои връстници.

Идеята е тези деца да бъдат стимулирани да изявяват и покажат своите възможности и потенциал, което ще помогне за тяхното интегриране в обществото.

Инициатива „Работилница от Деца за Деца“ има за цел да запази емпатията, която е присъща на децата, да ги насърчи да приемат различните, да помагат на слабите и да им покаже, че те могат да бъдат част от обществото, независимо от техния социален статут и положение.

Първото събитие от проект „Работилница ОТ ДЕЦА ЗА ДЕЦА“ е организирането на деца от 46-то Основно Училище “Константин Фотинов” с разширено изучаване на хореография да подарят изработени от тях мартенички на деца, лекувани в детското отделение на УМБАЛ „Св. Анна“- София, АД. (снимка №5)

Второто събитие към инициативата ученици от 46-то Основно Училище „Константин Фотинов“ с разширено изучаване на хореография и ученици от СУУУС / Училище за деца с увреден слух/ „Проф. Д-р Дечо Денев“ заедно рисуваха великденски яйца и чрез изкуството намериха своя нов приятел. (Снимка №6)

Следващата инициатива на Командерията, изпълнена съвместно с НПО „Централна линия” е „Рицар без броня“ и е изпълнена в 5 училища в периода 2015-2017 година. Инициативата е насочена към методи за преодоляване на агресията в училищата и сред младите хора и включва два обучителни модула: лекционен курс и курс по практически занимания, свързани с овладяване на различни техники за предотвратяване на прояви на агресия и насилие сред младите хора. Участници в проекта са младежи между 13-18 год.

През 2016 година Командерията постави началото на още една нова идея, а именно да подпомага дейността на организации и институции чрез различни инструменти, включително подготовка и управление на проекти, финансирани от различни програми и донори. Като продължение на съвместна дейност с образователни институции при подпомагане развитието на деца и младежи, членове на Командерията създадоха проектни предложения за 2 училища и една детска градина, които бяха одобрени от финансиращата институция и изпълнени успешно.

Същата година Командерия „Св. Йоан Кръстител“ за един от най-светлите християнски празници Коледа дариха сума за отличен успех на ученик в неравностойно положение от Национална гимназия по полиграфия и фотография и заплатиха за изработването на 12 костюма за народни танци на учениците от 46-то ОУ „Константин Фотинов” на стойност 1440,00 лв.

Командерията активно участва в Националния конкурс за рисунка на тема „Рицарят в мен” и

работи съвместно с три училища : Национална гимназия по полиграфия и фотография/НПГПФ/, 46 ОУ „Константин Фотинов“ и частно основно училище „Светлина“. Всички деца получават награди за участие – шапка и значка с инициалите на Ордена и Командерията, както и комплект за рисуване. Наградите се закупуват със средства на Командерията.

И в бъдеще членовете на Командерия „Св. Йоан Кръстител” ще продължават да бъдат обединени около идеята да възпитават в децата христианските добродетели. Съчетаването на игра, креативност и състезателен дух провокира децата да търсят в себе си и в заобикалящия ги свят тези добродетели. У тях се създават стремежи, макар и често несъзнателни, да изграждат ценности, които по-късно ще ги превърнат от „малките рицари”,  в едни „истински рицари“ – носители на христианските добродетели, доблестни, с честни сърца, щедри, мечтатели и творци на един по-добър свят.

Новини свързани с тази Командерия:

    Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е автономна и независима организация.