Командерия 005 “Сердика”

Командерия Сердика е създадена на 02.07.2005 с указ на Негово Превъзходителство Ген. майор (о.р.) Румен Ралчев, Приор на Приорат България (по това време). Командерията получава регистрационен номер 005 и за Командер е назначен брат Панчо Радев. По-късно брат Панчо Радев е издигнат във Велик Офицер с длъжност Велик Юрист. Поради невъзможност за съвместяване на двете длъжности за продължителен период, на 15.04.2013 с указ 007 на негово място за Командер е назначен брат Виктор Байчев. През 2017 година Брат Виктор Байчев се оттегля с почетната титла Командер Емеритус и на негово място е назначен Брат Ясен Божилов.

Командерия 005-Сердика е малка, но активно участва в мероприятията на Велик Приорат България. Особено се отличава с домакинството и организацията на Балканската Среща през ноември 2011-та година. По-късно организира посещение в последния запазен тамплиерски замък в Локенхауз, Австрия, където заедно с австрийския Велик Приорат провежда ритуал в автентична обстановка.

Братята и Сестрите на командерия Сердика имат различни професии, но в рамките на Ордена насочват усилия към изследване на историческите корени на тамплиерите и рицарството като цяло. Признание за активността на нейните членове е излъчване на първия зам.председател на Организационната Комисия през 2018 година.

Макар и сравнително малка, командерия Сердика може да се похвали с участие в благотворителни каузи, включване в инициативи на други командерии, както и с активно присъствие на събитията от календара на Велик Приорат България. Една от дейностите на командерията е пресъздаване на исторически възстановки от класическия период, Римска империя. Заедно с командерия Улпия, гр.Пловдив, активно работи в областта на изследването и популяризирането на средновековния период в българскитре земи, включително и с въвеждането на екпериментална археология.

В благотворителната си програма развивана от командерията има редица значими постижения, но няколко изпъкват особено. Едно от тях е изграждането и пълното финансиране на изцяло ново читалище в с. Правешка Лъкавица. Читалището работи и до днес, развива се, обогатява собствената си библиотека от книги, разполага с компютри и интернет, развива колекция от билки и активно участва в организацията на местни събития.

Друго сериозно постижение на командерията е поддръжката на малка църква в с. Драгоил. Командерията финансира и подпомага със собствен труд ремонтите на църквата. Срещу това е получила правото да изпише над входа тамплиерския кръст и девиза на ордена. Вярваме, че това е единствената църква в България с тамплиерски символи.

Светец покровител на командерията е Св. Пантелеймон, защитник на слабите и болните и прочут лечител през 4-ти век.

Името си Командерията е избрала така, че да показва не само географско местоположение, но и да прави връзка между минало и настояще, като запазва ценностите на цивилизацията и същевременно се учи от грешките на историята.

Гербът на командерията е щит с диагонално разположени червени и сини кръстове. В центъра има изображение на стражева кула. Древна римска легенда разказва, че една крепост има четири стражеви кули и една пета – невидима. В нея пазели посветени стражници, които отбранявали населението на крепостта срещу зли сили и нечисти помисли. Командерия Сердика, с номер 005, си е поставила за цел именно да бъде тази пета невидима кула – пазител на устоите на обществото.

Новини свързани с тази Командерия:

Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е автономна и независима организация.