Книга № 28 от Библиотеката на Велик Приорат България ВЕДА СЛОВЕНА, Книга I Автор: Стефан Веркович

Книга № 28 Книга № 28 от Библиотеката на Велик Приорат България
ВЕДА СЛОВЕНА, Книга I
Автор: Стефан Веркович
 

 

Малко са онези племена от човешкия род, чиито древности са толкова неизвестни, колкото са тези на славяните. При това, дори не е запазена следа от спомена за онова първобитно място, откъдето те произхождат – за разлика от другите древни народи, например евреите. Европейския народ, откакто се помни, че и до наши дни, през всичките сътресения и бури на света, успява да запази своите стари обичаи и предания – а и всички техни производни легенди – като разумно ги прочита и ги пази като светлини.Освен това евреите ги завещават един на друг – но вярно и без изкривявания, така както са ги наследили от своите предци. Не е съхранен никакъв използваем славянски източник от техните езически времена, нито пък е оцеляло нещо, било то произведено от ума им или от ръцете им, по което би могло да се съди колко са били важни те за света и да послужи за средство, от което поне приблизително да научим нещо за техния живот и условията в онова тайнствено далечно време и е толкова неясно, пък и пристрастно представено, че от него не може да се разбере повече от една десета част…

 

Наличност: ДА
Цена: 39,90 лв

Можете да получите екземпляр чрез дарение от тук

Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е автономна и независима организация.