Книга № 25 от Библиотеката на Велик Приорат България Тамплиерсто и масонство Том I “Тайните общества и Ордени” Автор: Румен Ралчев

Книга № 25 Книга № 25 от Библиотеката на Велик Приорат България
Тамплиерсто и масонство Том I “Тайните общества и Ордени”
Автор: Румен Ралчев
 

 

В един прекалено тъмен и затворен свят, копнежът по светлината е
подозрителен. Затова нейните жреци са били преследвани и унищожа-
вани. В един прекалено осветен свят, полумракът и сянката са пожелава-
ни. Но и проверявани. Затворените зад ритуали и знаци, посветителски
общности от векове наред са поставени под подозрение. И под обвине-
ние. Една дълга верига на отмъщението, която върви през Сократ,
Питагор, гностиците, херметиците, алхимиците, Жак дьо Моле…
За да достигне в профанските си версии до наши дни.Авторът на „Тамплиерство и масонство” изповядва вярата, че посвети-
телските общности не са само спомен от миналото. Те не са и анахро-
низъм – бутафорно възпроизвеждане на екзотични ритуални практики
и церемониални отношения. Напротив, при ясно осъзнаване на мисия-
та им, те могат да бъдат важна част от живота на модерното човечество.
Така е защото те култивират добродетели, обединяват около каузи, фор-
мират самата тъкан на мъдростта. Едва ли имаме съмнението, че в света
на лесните манипулации и на прекалено силните страсти,
мъдростта ни е повече от необходима.

 

Наличност: Изчерпан
Цена:

 

Можете да получите екземпляр чрез дарение от тук

Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е автономна и независима организация.