Книга № 23 от Библиотеката на Велик Приорат България Царството на славяните Автор: Мавро Орбини

Книга № 23 Книга № 23 от Библиотеката на Велик Приорат България
Царството на славяните
Автор: Мавро Орбини
  

Уважаеми читателю,
Книгата „Царството на славяните”, написана преди повече от четиристотин години от бенедиктинския монах Мавро Орбини, е вече достъпна на български език в пълния си обем, в един чудесен превод.Това е забележително състояние, което е поставено на историята на славяните и в частност на българския народ и на неговата средновековна държавност. Не са много книгите от тези векове, в които европейски историографи са се обръщали с пристрастие към далечното минало и към съдбата на поробените балкански народи. Книгата на Орбини е сред тези щастливи изключения. В нея има редица пропуски и неточности, които са отбелязвани от изследователите. Едва ли би могло да бъде друго в онези времена.Но в книгата е налице огромно изследователско усърдие. В нея има много патос и тъкмо той остава като безценен жест, като духовен дар, строен в края на 16-ти и началото на 17-ти век. Орбини много добре си дава сметка, че само народите, които имат учени хора, мъже на словото и паметта, ще оцелеят във времето и ще получат справедлива оценка за делата си. Докато онези народи, които нямат духовна опора в силата на словото, ще потънат в мрака на миналото. Предговорът много ясно подчертава това разбиране.„Царството на славяните” не само е посветена, в една от частите си, на българската история. Тя е пряко свързана със съдбата на българския народ. Както е добре известно, именно работата на Орбини, в превод на руски език, е една от основните извори за написването на „История славянобългарска” на Паисий Хилендарски. В усърдието си да намери източници и доказателства за миналата слава на българите, Паисий попада на съчинението на Орбини и го вгражда критично в своята забележителна книга.С основание можем да твърдим, че новата българска държава дължи съществуването си именно на такива жестове, на такива творения. Защото хора като Паисий са създали основата, на която е стъпило зрялото българско Възраждане. Благодарение на неговите емоционални слова, на събраното поучително знание, хората са получили свяст и са се обърнали към едно различно бъдеще. Сдобили са се с история и са станали Народ!Убеден съм, че издаването на тази книга със средства, събрани от братята и сестрите и симпатизантите на Ордена на Рицарите Тамплиери, Велик Приорат България, ще даде възможност още веднъж да се върнем към духовните търсения на отминалите векове. Да се убедим, че дори в ситуации на най-тежки изпитания, човешкият ум не е преставал да търси, а човешкото сърце не е спирало да се надява.

 

Наличност: ДА
Цена: 70,00 лв

Можете да получите екземпляр чрез дарение от тук

Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е автономна и независима организация.