История на ВП България

Създаване, история, организация, международни участия и признания

Първите българи Рицари-Тамплиери са приети през 2002-2003 г. във Великите Приорати на Австрия и Сърбия. През 2004 г. са приети и първите българи – Рицари и Дами във Велик Приорат Италия. От 2005 г., когато бяха създадени 4 нови Командерии, започна бързо и значително развитие на структурите и дейността на Ордена в България,на благотворителната дейност на членовете на Ордена са:

 • подпомагане на християни в нужда,
 • работа с деца – оборудване на детски отделения в болници,
 • работа с домове за изоставени деца и такива със забавено развитие;
 • подпомагане на абитуриенти в икономически неравностойно положение, като освен финансова подкрепа се оказва и помощ за намиране на подходяща работа;
 • сътрудничество с няколко училища за оборудване и поддръжка на кабинети за изучаване на чужди езици и музика;
 • запознаване на децата с християнските ценности;
 • подпомагане на домове за стари хора, като с някои от тях вече са изградени дългосрочни отношения;
 • ремонт и реставрация на църкви и манастири.
 • със средства на Ордена и допълнителни лични дарения от отделни Рицари и Дами от гр. София през 2007-2008 г. бе извършен основен ремонт на сградата и пълна реставрация на иконите в църквата на Гложенския манастир;
 • финансиране на археологически разкопки във В. Търново и Нисово, Русенско;
 • реставрация и строеж на чешми в София, Кърджали, Мадан, В.Търново;
 • работи се по проект за строеж на старчески дом във Варненска област,
 • регулярно се организират изложби-живопис на тамплиерска тематика;
 • съвместно с Министерство на съобщенията през м. септември 2008 Велик Приорат България издаде първата пощенска марка на тамплиерска тема в България.

През последните години в България съществуваха два Приората на Рицарите-Тамплиери: единият бе Приорат България, под менторството на Великия Приорат на Сърбия, а другият – Приорат България, под менторството на Великия Приорат на Италия. Като носители и популяризатори на братската любов, Рицарите-Тамплиери от двата Приората в България решиха да обединят усилията си в полза на нуждаещите се.

През април 2008 г. на конвента на OSMTH в Париж, Великите Приори на страните членки единодушно гласуваха за създаването на Великия Приорат България. Поставени са и няколко условия за това, като едно от тях е юридическата регистрация на организацията.

На 31 май 2008 г. бе свикано Общо събрание на Рицарите и Дамите от двата Приората, на което бе взето решението за обединяването им в една организация и за нейната юридическа регистрация с названието Велик Приорат България.

На 23.06.2008 г. Софийският градски съд по фирмено дело 451/2008 г. реши: „Вписва Орден на Рицарите Тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България…”.

На 18.08.2008 г. в канцеларията на Великия Приорат България бе получен документ, с който OSMTH даде статута на Великия Приорат България и му присвои пълноправно членство в Международния Орден на Рицарите Тамплиери.

Кратка история на Приорат България под менторството на Велик Приорат Сърбия

На 8 ноември 2002 г. адмирал Джеймс Кери, Велик Майстор на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим, ръкополага първия Рицар в България – Брат Асен Янев. Това слага началото на проекта по създаването и изграждането на структури на Тамплиерите в България под менторството на Велик Приорат Сърбия. Инициатор за приобщаването на България към Ордена е Рицарят Милан Лайхнер, тогавашен заместник Велик Приор, човек с широки връзки и бизнес у нас. В следващите няколко месеца, на различни форуми в Австрия, Германия и Норвегия са приети редица Рицари и Дами, които през лятото на 2003 година влизат в състава нановоучредената Командерия ,,Свети Йоан Кръстител“ в град София под менторството на Велик Приорат Сърбия. През лятото на 2004 г. и 2005 г. в Белград няколко големи групи мъже и жени са издигнати в рицарски сан, което дава решаващ тласък за развитието на тамплиерството в България. Изключително важна роля изиграват няколкото посещения и изключително вещите напътствия на Великия Приор на Велик Приорат Сърбия, Деян Милекович, който по това време е избран за заместник Велик Командер на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим. През юни 2004 г. той учредява в София Командерия ,,Св. Георги Победоносец и Командерия ,,Св. Иван Рилски“, При това наличие на достатъчен брой Рицари и Дами в менторската територия, съвсем закономерно на 12 ноември с указ от Великия Приор на Сърбия е създаден Приорат България. Това създава условия за бурно развитие на движението и в периода 2005–2006 г. се създават Командерия ,,Княз Борис“, Командерия ,,Св. София“, Командерия ,,Сердика“ в София, Командерия ,,Цар Калоян“ – Варна, Командерия ,,Св. Николай“ – Русе и Командерия ,,Улпия“ – Пловдив. През следващите две години се провеждат редица благотворителни мероприятия на територията на цялата страна. Появяват се първите положителни статии и интервюта в централния печат и телевизии. Обществото постепенно свикна с присъствието на тамплиерите в различните региони. Започна издаването на първите книги и списания, които се разпространяват между тамплиери, симпатизанти и официални институции. Създават се нови Тамплиерски структури в столицата и страната, Командерия ,,Св. Игнатий Старозагорски“ – Стара Загора, Командерия ,,Одесос“ – Варна, Командерия ,,Св. Екатерина“ – София, Командерия ,,Св. Димитър“ – Бургас, Командерия ,,Св. Петка“ – Плевен, Командерия ,,Св. Йоан Кръстител“ – София (възстановена). С указ на Великия Приор, Н. Пр. Деян Милекович, от 07.07.2007 г. структурата под менторство на Велик Приорат Сърбия е провъзгласена за втори път за Приорат България с повече от 140 Рицари и Дами в своите редици. За Приор е избран отново Рицарят Румен Ралчев, който е повдигнат в степен II – Велик Офицер на Храма и е назначен за заместник Велик Приор на Велик Приорат Сърбия.

До парадокса да съществуват два Приората в една държава, се стига поради съществуващо тогава несъвършенство в регламентиране на менторствата в световния Орден. Почти едновременно в България започват работа и прием на Рицари, Дами и Постуланти два Велики Приората, членуващи в него. И двете страни имат своите доводи и доказателства за тяхната правота. За разрешаването на този проблем се полагат много усилия. През 2007 година започват разширени срещи между двата Приората с присъствието на Приорите Румен Ралчев, Георги Зарков, Великите офицери и Командери. На тези форуми се разглеждат под различен ъгъл различни спорни въпроси, водят се задълбочени разговори за настоящето и бъдещето на тамплиерството в България и се търсят пътища за премахване на различията. Започват разменени гостувания на групи Рицари и Дами от двата Приората на различни мероприятия и ритуали, което допринася за засилване на доверието и желанието за обединение.

Подписване на договор за обединяване в резиденция Бояна.

През април 2007 г. на Великия Магистрален Съвет в Уйлямсбург, САЩ Великите Приори от Ордена признава двата Приората в България и възлагат на менторите Н. Пр. Деян Милекович и Н. Пр. Стелио Венчеслай, да организират и ръководят преговорите за обединението на двете групи тамплиери, като условие за започване на процедура за създаване на Велик Приорат България. След почти едногодишна подготовка и няколко неуспешни опита през април 2008 г. между Велик Приорат Сърбия, Велик Приорат Италия и двата Приората от България е проведена среща в Резиденция Бояна и се договарят юридическите и организационни параметри на обединението. Приема се проект за Устав на Велик Приорат България, определят се първите Велики Офицери и техните заместници. Рицарят Румен Ралчев, Приор на Приорат България под менторството на Велик Приорат Сърбия е определен за пръв Велик Приор , за негов заместник е определен Рицарят Георги Зарков – Приор на Приорат България под менторството на Велик Приорат Италия. За Велики офицери от Приорат България под менторството на Велик Приорат Сърбия са определени следните Рицари и Дами: Мартин Макариев; Андрей Баташов; Хермина Георгиева; Мария Генова; Димитър Сепетлиев и Данчо Джиков.

За Велики офицери от Приорат България под менторството на Велик Приорат Италия са определени следните Рицари и Дами: Георги Симеонов; Борис Михайлов; Илиана Павлова; Димитър Русинов; Камен Радев и Ангел Тянков.

Учредително общо събрание на Велик Приорат България в
Централния военен клуб на 31 май 2008 г.

През април 2008 г. на Пролетния Магистрален Съвет в Италия, Великите Приори отчитат напредъка и реалното обединение на двата Приората в България, като гласуват Резолюция за създаване на Велик Приорат България под условие, да се изпълнят в пълен обем на изискванията за членство съгласно Устава на Ордена.

В изпълнение на предписанията, на 31май 2008 г. в Централния военен клуб – София, при изключителна активност се провежда Учредителното Велико общо събрание на Велик Приорат България. На него присъстват и гласуват със специални пропуски повечето Рицари и Дами в България. С пълно болшинство е избран първият Велик Приор – Н. Пр. ген м-р (ор) Румен Ралчев. Потвърдени са назначенията на останалите Велики Офицери и техните заместници. Следващите няколко месеца преминават в усилена подготовка и изготвяне на документи, необходими за да се изпълнят изискванията на Устава на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим и предписанията на Пролетния Магистрален Съвет в Италия. След предаването им в Правната комисия и преглеждането им от адвокатите на Ордена, всички документи са приети без забележки, Устава на Велик Приорат България е утвърден. Не съществуват повече бариери към заветната цел на тамплиерите в България – обединение на всички Рицари и Дами в един Велик Приорат.

На 18 август 2008 г. Велик Приорат България е обявен за 14-я пълноправен член на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим! Започва нов етап от развитието на тамплиерството в България, характерен със своята активност, инициативност и благотворителност.

 

Кратка история на Приорат България под менторството на Велик Приорат Италия

Историята на Приорат България под менторството на Велик Приорат Италия у нас започва през 2003 г., когато по предложение на Великия Канцлер на Велик Приорат Италия Паоло Никола Коралини Гарампи първите 7 българи са посветени в рицарско звание и са приети за тамплиери в Италия, като членове на Велик Приорат Италия начело с Великия Магистър на Италия Стелио Венчеслай. Първата Командерия „Свети Георги“ е учредена в гр. София през месец май 2003 г. от Велик Приорат Италия.

Развитието на тамплиерски структури в нашата страна набира скорост, като се разработват и реализират редица социални проекти свързани предимно с болни хора и детски домове. До края на 2005 г. у нас се създават още две Командории – Командерия „Свети Мина“ в гр. Шумен и Командерия „Свети Йоан Кръстител“ в гр. Царево. Обособени са два основни административни центъра в България, обхващащи цялата територия на страната – Губерния Запад и Губерния Изток с цел по-добра координация между Командериите. Ежегодно българска делегация взима участие в работата на Велик Приорат Италия. През 2005 г. България е провъзгласена за Приорат, като част и под менторството на Велик Приорат Италия. За Приор на Приорат България под менторството на Велик Приорат Италия е назначен Георги Зарков.

В рамките на 2006–2008 г. в град София са създадени още четири структури – Командерия „Света София“, Командерия „Сен Жермен“, Командерия „Архангел Метатрон“ и Командерия „Архангел Гавраил“, като броят на членовете на Приорат България под менторството на Велик Приорат Италия достига 85 рицари, дами, сержанти и оръженосци. Тези Командерии основно се базират на структури на съществуващата Айкидо асоциация.

През 2007 г. към Приорат България под менторството на Велик Приорат Италия бе създадена и фондация „Тамплиер“, като на създаването ù присъства и Великият Канцлер на Великия Приорат на Италия Паоло Никола Коралини Гарампи. В документите на Фондация „Тамплиер“ е заложено предоставянето на консултантски услуги в най-различни области, организирането на курсове с образователна и културна насоченост, както и традиционната благотворителна дейност, като един от основните ù аспекти е регистрирането и проучването на паметници и архиви, свидетелстващи за историческия произход и духовната непреходност на рицарството.

Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е автономна и независима организация.