Издателска дейност на Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим

Издателската дейност на Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е разгърната в 3 направления:

Списание “Тамплиер” Книги Уникални издания

Велик Приорат България развива успешна издателска дейност. В нея се включват както периодичните издания – списание „Тамплиер“ и алманасите от Научните конференции, така също и богата поредица от книги с научна и художествена тематика. Книгите към момента са 41 на брой, което представлява внушителна библиотека на рицарска тематика.

Списанието на Велик Приорат България – „Тамплиер“ излиза четири пъти в годината. В него се помества информация от живота на Ордена, групирана в отделни раздели и рубрики.

Тамплиерските публикации са основен начин за запознаване на обществото с целите, идеалите и постиженията на Ордена, както и начин за споделяне на тамплиерската визия, тамплиерските възможности и действия.

Списанието започва с рубрика „Велик Приорат България“. В нея се поместват материали, свързани с живота и основните мероприятия на Великия Приорат, Конвентите, честването на различни годишнини, спортни активности под егидата на Великия Приорат и др.

Следва постоянната рубрика „Срещи на Великия Приор“, в която със снимков материал и кратък текст се дава информация за проведените разговори с представители на политическите кръгове, общественици и симпатизанти на Ордена.

Постоянна рубрика в списанието е „Академия“. Тя обхваща дейността на Академията за наука, изкуство и култура към Велик Приорат България. В рубриката се поместват статии с езотерична и нумерологична тематика.

Следва информация за Съборите на Командериите от София и страната. Информацията е придружена със снимки и разказва за ритуалната дейност на всяка от Командериите.

Една от постоянните рубрики в списание „Тамплиер“ е озаглавена „Духовен Събор“. В нея намират място изнесените доклади по време на ежегодния Духовен Събор на Ордена, който по традиция се провежда в гр. Стара Загора. Рубриката „Наука“ е със сходно съдържание – тук се поместват научни съобщения или материали на историческа тематика, свързани с тамплиерството.

От скоро списанието съдържа и рубрика „Християнски деноминации“. Обединени от идеята за икуменизма, Рицарите и Дамите на Ордена с интерес следят публикациите за видовете християнски деноминации, за техните особености и структура – както в България, така и по света.

Следват материали, свързани със събития на отделните Командерии – спортни активности, благотворителни акции, общественополезна и възпитателна дейност, работа с учениците и др.

В списанието намират място и информации, свързани с международния Орден – относно Магистралните Съвети, новоизбраните Велики Приори, магистрални офицери,ръководители на OSMTH, основните задачи и стратегически директиви пред Oрдена.

Орденът на тамплиерите е асоциирана организация към ООН. Ето защо в списанието се публикуват материали, свързани с основните задачи пред международната организация, с нейните приоритети и ролята й в решаването на световните проблеми.

„Библейски речник“ е следващата постоянна рубрика в списанието. В нея се съдържат материали, свързани с историята на Библията, с изясняването на основните понятия и събития от Старя и Новия Завет, а също и с основните постулати на християнската религия.

Рубриката „Вселена“ е мястото за публикации, свързани с номерологията и кармичните връзки, астрологията и езотериката. Тя се следи с интерес от всички Братя и Сестри.

Друга популярна рубрика в списанието е „Медицина“. Тук се публикуват материали на медицинска тематика, свързани както с миналите традиции, така и със съвременните схващания.

В края на списанието е поместена рубриката ОАНОК, в която намират място материали с определена научна стойност и съдържание.

Списание „Тамплиер“ притежава отворен характер, без строго фиксиране на съдържанието. В него могат да бъдат публикувани материали и извън тематиката на постоянните рубрики. Затова то е интересно четиво за всички Рицари и Дами.

Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е автономна и независима организация.