Духовен събор

ДУХОВЕН СЪБОР НА ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ

Духовният Събор, организиран от Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България, е едно от най-интересните събития, свързани с повишаването на общата култура и познанията на Братята и Сестрите. В него взимат участие като лектори основно членове на Ордена, а също и поканени от тях гости.

Съборът по традиция се провежда през пролетта на всяка година в гр. Стара Загора. Началото му е поставено през 2009 г. и с течение на времето той става притегателен център за всеки, който иска да изнесе доклад по тема, включена в дневния ред. В града се събират Рицари и Дами от всички Командерии на Великия Приорат. Докладите са по предварително зададена тематика, ограничени в рамките на 15 минути. Ето защо всеки от лекторите се старае за минимално време да изнесе значителен по обем информация, което предпоставя и сериозна предварителна подготовка.

Постоянни теми на Събора са „Българи – светци“ и „Икуменизмът“. Всяка година по тях се изнасят интересни доклади, като един от най-интересните е „Агнография на светци от Стара Загора“. Освен постоянната тематика, в докладите са разглеждани духовни и религиозни теми, като „Книгата на Енох“, „Кръстът“, „Копнеж по вечния живот“, „За Христовата любов“ и др. Често биват разисквани и доклади на историческа тематика, сред които: „Орденът на тамплиерите след Йерусалим“, „Филипополското херцогство“, „Свети Тривелий – спасителят на Европа“. Езотериката също присъства като харесвана тема в докладите, разглеждана във „Вечният дух на тамплиерския Феникс“, „Магията на името“, „Доброто, злото и парите“ и др. Често се дискутират и разнообразни въпроси в много и различни направления като философия, инициация на древните общества и тайните общности през вековете.

Като гост-лектори в Духовния Събор са участвали представителят на фондация „Тангра Таннака“ – Димитър Димитров, доктор Мохд Абуаси, Митрополит Галактион, Архимандрит Дионисий, Отец Тодор, Отец Игнатий, а също и редица историци, общественици и представители на езотеричните кръгове в страната.

Домакините-организатори на Духовния Събор винаги предоставят прекрасни условия за неговото провеждане, като осигуряват необходимата зала и мултимедия. На Събора присъстват и множество гости от града, а също и съмишленици и симпатизанти на Ордена от цялата страна.

 

Новини свързани с Духовния събор:

Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е автономна и независима организация.