ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПРОБЛЕМИТЕ В КРИЗИСНИТЕ РАЙОНИ ПО СВЕТА

В днешната обстановка на политическа, социална и цивилизационна криза, пред която е изправен целия свят, се поражда необходимостта за консолидиране на усилията на нашия Орден в търсене на работещи решения на проблемите в кризисните точки по света. Вероятно в началото на XXI в. не е най-добрия възможен вариант да бъдат използвани единствено методи и практики, принадлежащи на миналото, за решаване на проблемите в отношенията между хората. Във времето, когато човешкият род обръща своя взор към космоса, актовете на насилие и тероризъм, особено срещу цивилни граждани, ни връщат в най-тъмните периоди от историята на човечеството.

Длъжни сме да отбележим, че по отношение на конфликта в Близкия изток и действията от страна на ИДИЛ/ДАЕШ са налице всички признаци за възраждане на отвратителното явление геноцид на расов и религиозен признак. Папа Франциск предупреди за това явление в свои изказвания, както сториха и други религиозни и политически ръководители. Очевидно е, че в земите на Сирия, Ирак, Либия и части от Египет не е гарантирано оцеляването не само на християните, но и на представители на други религии като е поставена под въпрос и цялостната междурелигиозна толерантност.

В тази връзка, изразяваме подкрепата си за действията за опазването на мира на всички правителствени и неправителствени органи и организации от международната антитерористична коалиция и за инициативите за изграждане на мостове между религиите и страните в конфликтните райони и света като цяло. Приветстваме съвместните усилия най-вече от страна на САЩ, Русия, Франция, Великобритания, Германия и всички останали страни за разрешаване на проблемите, установяването на траен мир и прекратяването на военните операции на терористите в Сирия, Ирак, Либия и всички други държави в Близкия изток, страдащи от преследване и терористични действия.

Изразяваме нашата пълна солидарност с усилията на Върховния комисар за бежанците към ООН в намирането на трайни решения на хуманитарните и културни проблеми, които се създават от бежанската вълна. Подчертаваме призива на Конференцията на НПО към ООН, на която нашият Орден е член на ръководството, за „признаване на опита и постиженията на НПО в създаването на хуманни и трайни решения за хората, семействата и децата, които бягат от насилието, нехуманните условия и смъртта“. Призоваваме нашите представители в мисиите на ООН във Виена, Женева, Ню Йорк и на други места, да упражнят цялото си влияние за да помогнат да бъдат създадени предпоставки за премахване на всички опасности, породени от конфликта в Близкия изток и които заплашват цялото човечество.

Заставаме твърдо зад решенията на Великия Магистрален Съвет на Ордена, изразени в Резолюция № 12/2015 и подчертаваме задължението на всеки един от Великите Приорати, афилиирани Приорати и Командерии, членове на Ордена, за търсене на допирни точки и инициативи за сътрудничество с различните органи на държавната власт, други неправителствени организации и обществеността като цяло на територията на техните страни, с основната цел – разрешаване на проблеми с бежанците.

В името на защитата на християнските ценности, милосърдието, човешките права и мира призоваваме всички членове на нашия Орден да положат извънредни усилия, според възможностите си, за създаването на условия за сътрудничество с правителствени и неправителствени организации по света и за консолидиране на усилията на всички прогресивни сили в намирането на пътя към мирното и хармонично съжителство и съществуване на всички национални, религиозни и културни общности по света.