Въпроси

Ордена на Tамплиерите, орден на католическата църква ли е?
Не. Членовете на Ордена се въздържат от различните вероизповедания. Орденът е икуменистична организация.

Свободни масони ли са тамплиерите?
Не. Орденът не е масонска организация.

Може ли човек, изповядващ хиндуизма да стане член на Ордена?
Една от целите на Ордена е да представлява и защитава ценностите на християнската цивилизация. Следователно, пълното членство е отворено само за християни. Важното е да се подчертае, обаче, че според нас християнската цивилизация е една сред многото велики цивилизации, които заслужават да бъдат запазени, а не цивилизация коята непреминно стои над другите. С други думи ценим и пазим приноса на подръжниците и приятелите си нехристияни, верни спътници по нашия път. На ниво Приорат, особено в САЩ, нехристиянските подръжници са асоциирани членове на Ордена, но нямат други задължения, особено от религиозно естество, и не могат дa заемат длъжности.

Не са ли прикритие за шпиони събранията на тамплиерите?
Сред многото групи, претендиращи тамплиерска индентичност, появила се от романтичното възраждане на тамплиерството, несъмнено е имало групи, които са служили като прикритие за операции от съмнително естество. Един от основните принципи на Ордена е, че членовете му трябва да бъдат добри и спазващи закона граждани /разбира се, при положение, че законите са съвместими с нашите етични стойности и с човешки права изобщо/.

Не е ли Орденът езотеричен култ?
Категорично не. Светът на неотамплиера наброява стотици малки и големи организации, от гастрономически общества и университетски студентски братства до организации, посветили се на изучаване и обучение в мистични-езотерични дисциплини. Действително съществуват езотерични секти, които също претендирет за тамплиерска индентичност , но Орденът OSMTH няма нищо общо с тях. Орденът на тамплиерите се инспирира от и се основава на рицарството и духовно-етичния аспект на тамплиерството.

Какво може да направи за мен Ордена?
Погрешен въпрос. Членството в Ордена означава поемане на задължения за сътрудничество за постигане на благотворителни цели на Ордена. Членството не дава възможност за чисто егоистична адмирация и себевъзвеличаване, в съответствие с мотото на тамплиерите: Не нам, Господи, не нам, но на Своето име дай слава!

Как мога да стана член?
Молби за членство могат да се представят в Канцеларията на Велик Приорат България или на отделен член на Ордена.

Как мога аз, в качеството си на обикновен гражданин, да стана член на Ордена?
Членството в Ордена изисква посвещаване в служба. Макар някои от нашите членове да са членове на аристокрацията, благородническата титла НЕ е условие за членство. От друга страна, членството в Ордена по никакъв начин не означава, че човек получава благородническа титла. Названието „Рицар” и „Дама” са традиционни титли използвани в Ордена ката напамняне, че членовете му се посвещават на едно рицарско поведение. Тези титли не трябва да бъдат отъждествявани с благородническите титли, които се дават от върховната власт.

Кои са членове на Ордена?
Орденът е отворен за всеки християнин, мъж или жена, с добри намерения, доказали постоянство и несъмнено отдаване в служба на обществото. В този случай, това може да е една достойна кариера в армията или полицията, достойна кариера в служба на обществото или образованието, високи постижения в изкуството или науката или богат опит в посвещаване на работа на доброволни начала. Много от членовете на Ордена заемат постове в обществени служби, включително духовенството, други са заети в т.нар. свободни професии. С други думи служенето и посвещаването не са ограничени по никакъв начин до така наречения елит. Често хора, с по-непретенциозни професии, като хора отдадени на дома и семейството, се оказват истински крепости на цивилизоваността, почтеността и отдадеността в нашето общество.Тези тихи герои имат своето почтено място сред нас.

Сред най-известните членове на Ордена са няколко конгресмени на САЩ, един Церемониалмайстор на Конгреса, съветници на Президента на САЩ, бивш Главен прокурор на САЩ, членове на висшата европейска аристокрация, ръководители на шотландски кланове, епископи от англиканската, лютеранската и православната църкви, дипломати и високопоставени служители от няколко страни, от ООН или междуправителствени организации, ръководители на специалните служби и над сто адмирала и генерала в няколко страни.

Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е автономна и независима организация.