Водещите принципи в Ордена

Водещите принципи в Ордена са следните:

  • За да стане Рицар тамплиер, кандидатът трябва да е християнин;
  • Орденът е икуменически; той не ограничава приема на човек от която и да е християнска деноминация;
  • Орденът признава и зачита Конституцията на Република България като висш и най-важен закон;
  • Орденът не допуска членовете му да действат срещу интересите на България и да нарушават своите задължения към страната си;
  • Орденът не е политическа организация и не се занимава с политика;
  • OSMTH, Велик Приорат България не е масонска организация и не е свързана по никакъв начин с масонството.

Водещите принципи в Ордена са изразени най-точно в Рицарската клетва, която полагат кандидатите за Рицари и Дами при приемането им:

„Тържествено се заклевам да спазвам всички правила, закони, решения и устав на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим. Да се подчинявада спазвам всички правила, закони, решения и устав на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим. Да се подчинявам на всички изисквания или правни задължения, касаещи правилата и разпоредбите на нашия рицарски и милосърден Орден. Да не разгласявам вътрешна информация. Ще подпомагам и защитавам моите Братя и Сестри и няма да правя нищо, което може да им навреди. По собствена свободна воля искам да вляза в този древен и достоен рицарски Орден. Изричам тази клетва, за да продължа прилагането на благородните идеали на честност и милосърдие като проповядвам икуменизъм и християнско единство за облекчаване на страданието. Заклевам се пред всички да живея и умра като честен човек, да се боря с несправедливостта и да помагам на изпадналите в беда. Заклевам се, че и в борба и в почивка няма да считам никой Рицар за враг, дори и да ми е опонент. Заклевам се в дълбоко уважение към Дамите и преклонение към майките; да защитавам децата и слабите, да помагам на старите и самотните. Заклевам се да уважавам вярата на другите, за да могат те да уважават моята. Да търся повече истината, а не славата, повече честта, а не почестите. Давам тази клетва свободно и без задръжки с пълното съзнание, че нарушаването и ще доведе до моето изключване от обществото на Ордена, до загубването на всички мои привилегии и права. Разбирам международното значение на тази клетва, като зная, че то по никакъв начин не е по-значимо от националното. Заклевам се да служа на този Орден според способностите си, с помощта на Бога и с уважението на нашата християнска, икуменическа традиция. Ще работя за разбирателството на всички народи и религии. Помогни ми, Господи.”

Велик Приорат България на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е автономна и независима организация.