Велик Приорат България

Първите българи Рицари-Тамплиери са приети през 2002-2003 г. във Великите Приорати на Австрия и Сърбия. През 2004 г. са приети и първите българи – Рицари и Дами във Велик Приорат Италия. От 2005 г., когато бяха създадени 4 нови Командерии, започна бързо и значително развитие на структурите и дейността на Ордена в България,на благотворителната дейност на членовете на Ордена са:

  • подпомагане на християни в нужда,
  • работа с деца – оборудване на детски отделения в болници, работа с домове за изоставени деца и такива със забавено развитие; подпомагане на абитуриенти в икономически неравностойно положение, като освен финансова подкрепа се оказва и помощ за намиране на подходяща работа; сътрудничество с няколко училища за оборудване и поддръжка на кабинети за изучаване на чужди езици и музика; запознаване на децата с християнските ценности;
  • подпомагане на домове за стари хора, като с някои от тях вече са изградени дългосрочни отношения;
  • ремонт и реставрация на църкви и манастири. Със средства на Ордена и допълнителни лични дарения от отделни Рицари и Дами от гр. София през 2007-2008 г. бе извършен основен ремонт на сградата и пълна реставрация на иконите в църквата на Гложенския манастир;
  • финансиране на археологически разкопки във В. Търново и Нисово, Русенско;
  • реставрация и строеж на чешми в София, Кърджали, Мадан, В.Търново;
  • работи се по проект за строеж на старчески дом във Варненска област,
  • регулярно се организират изложби-живопис на тамплиерска тематика;
  • съвместно с Министерство на съобщенията през м. септември тази година Велик Приорат България издаде първата пощенска марка на тамплиерска тема в България.

През последните години в България съществуваха два Приората на Рицарите-Тамплиери: единият бе Приорат България, под менторството на Великия Приорат на Сърбия, а другият – Приорат България, под менторството на Великия Приорат на Италия. Като носители и популяризатори на братската любов, Рицарите-Тамплиери от двата Приората в България решиха да обединят усилията си в полза на нуждаещите се.

През април 2008 г. на конвента на OSMTH в Париж, Великите Приори на страните членки единодушно гласуваха за създаването на Великия Приорат България. Поставени са и няколко условия за това, като едно от тях е юридическата регистрация на организацията.

На 31 май 2008 г. бе свикано Общо събрание на Рицарите и Дамите от двата Приората, на което бе взето решението за обединяването им в една организация и за нейната юридическа регистрация с названието Велик Приорат България.
На 23.06.2008 г. Софийският градски съд по фирмено дело 451/2008 г. реши: „Вписва Орден на Рицарите Тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България…”.

На 18.08.2008 г. в канцеларията на Великия Приорат България бе получен документ, с който OSMTH даде статута на Великия Приорат България и му присвои пълноправно членство в Международния Орден на Рицарите Тамплиери.