20090425 – ВЕЛИК МАГИСТРАЛЕН СЪВЕТ НА ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ

В Резиденция Бояна в гр. София бе проведен Великият Магистрален Съвет на Ордена. Това безспорно е най-важното международно събитие на Велик Приорат България за 2009 г. Мероприятието бе изключително успешно както за Ордена, така и за Велик Приорат България. На ниво Орден бе постигнат консенсус по редица спорни от години въпроси и бяха гласувани съответните Резолюции. По мнението на всички участници- Великият Командер на Ордена, Генералният Канцлер, Великите Офицери и Великите Приори на Ордена организацията в София не само е била перфектна (като едва ли някой друг Велик Приорат ще постигне вече такава), но и че е създала предпоставки за  изключително ползотворна и творческа работа. От гледна точка на Велик Приорат България бяха постигнати всички поставени стратегически и тактически цели, а именно:

1.1.  Получено бе Менторството на Русия, за което се бориха практически всички Велики  Приорати в Европа и което досега ни бе отказвано – като Велик Приорат САЩ не само се отказа от него, но и директно предложи да бъде дадено на нас.

Разбира се, тази задача е освен голяма чест и признание за Велик Приорат България,но и голяма отговорност, като в тази дейност следва да се включат всички, които имат възможност за това под ръководството на Великия Приор на Велик Приорат България, който е определен от Генералният Канцлер за Главен Координатор на процеса. Излишно е да се спираме на изключителната важност на въпроса за Ордена.

1.2. За пръв път бяха включени членове на Велик Приорат България в Комисии на Ордена. Практически всички, номинирани от нас бяха приети и включени от Магистралния Съвет, а именно:
– Митрополит Галактион- в Комитета на Духовенството
– Проф. Николай Овчаров- в Комитета по Наградите, извършващ номинациите от името на Ордена за Нобелова награда, Бременските награди за мир- категории А,Б и С и др.
– Сестра Мария Стефанова- в Комисията за връзки с обществеността

1.3. Бяха приети 8 Решения от Магистралния съвет, като първото от тях бе за изказване на изключителна благодарност от  страна на Ордена към Велик Приорат България за създадената прекрасна организация за Форума. Велик Приорат България участвува активно в промяната на текста на някои от Решенията, засягащи директно интересите ни, като постигна напълно целите си.

1.4. Бе приет окончателно новият герб на Ордена.Това стана след няколкогодишни дискусии и консултации с водещите институти по хералдика в света. Окончателният вариант на герба е с отворена корона, тъй като Орденът все още няма суверенен статус. За информация към Ордена има вече запитвания от отделни държави за установяване на дипломатически отношения. Това е един продължителен процес, но той ще ни даде възможност след като подпишем с достатъчно държави да станем ефективно “Суверенен” Орден, каквато е и историческата ни традиция. Едва след това ще може да се направи промяната в герба- да се затвори короната.

1.5. В рамките на Конвента бяха проведени срещи с всички Велики Офицери и Велики Приори на Ордена, като бяха обсъдени редица въпроси от взаимен интерес. Бяха проведени много ползотворни разговори с Великия Приор на Италия, на които бяха изгладени всички противоречия между двата Велики Приората.

1.6. Велик Приорат България даде прием на Великите Офицери на Ордена и на водачите на отделните делегации.

1.7. Великият Командер на Ордена даде прием в чест на повдигането в чин на Генералния Секретар на Ордена- Марсел де Пичиото, във връзка с 60- годишнината от основаването на НАТО и 5 години от влизането на България в НАТО, на който присъствуваха няколко високопоставени български генерали и видни политически личности.

1.8. Мероприятието бе широко отразено в електронните и печатни медии.

1.9. Велик Приорат България организира гала вечеря за участниците в Магистралния Съвет и членовете на Велик Приорат България, за да могат последните да се запознаят лично с международното ръководство на Ордена и Великите Приори на отделните държави.

Утвъден герб на Ордена
new_gerb
 
OSMTH
РЕШЕНИЕ № 1 за 2009г.
(СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ, 25 АПРИЛ 2009г.)РЕШЕНИЕ, ПРИЗНАВАЩО ИЗКЛЮЧИТЕЛНИТЕ УСИЛИЯ НА ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ – ДОМАКИН НА ПРОЛЕТНАТА СРЕЩА НА ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ

ВЗЕМАЙКИ ПРЕДВИД, че България е играла значителна роля в развитието на Европа още от създаването си през 681г. при Хан Аспарух (681-701) и е била поддръжник на Православието от Княз Борис І (852-889) и на Християнската вяра през повече от 11 века; и
ВЗЕМАЙКИ ПРЕВИД, че понастоящем е активен член на НАТО, на Европейския Съюз и е уважаван и ефективен посредник между великите култури  на Европа и Русия; и
ВЗEМАЙКИ ПРЕДВИД, че Великият Приор на България е основният двигател в развитието на Ордена в Източна Европа и понастоящем има 300 активни рицари и дами и е уважаван член на Българското общество; и
ВЗЕМАЙКИ ПРЕВИД, че Организационният комитет на Велик Приорат България – домакин на Събитието, с председател Великият Приор Полк. Рицар Румен Ралчев и членове Дамата Хермина Георгиева, Рицарят Витан Иванов, Рицарят Иван Вучев, Дамата Мария Генова и Дамата Петя Грозданова, са извършили прекрасна работа за посрещането на членовете на Ордена при тяхната велика Нация.

ПОРАДИ ТОВА НЕКА БЪДЕ РЕШЕНО
от Великия Магистрален Съвет, че OSMTH, Международният Орден на Рицарите Тамплиери, изказва искрена благодарност и признателност на Велик Приорат България и на великата Българска нация.

ОСВЕН ТОВА НЕКА БЪДЕ РЕШЕНО,
че в събота, 25 април 2009г. Велик Приорат България ще бъде признат за Пръв Велик Приорат сред равни.

Бригаден Генерал                                Негово Преосвещенство
Патрик Риа                                             Перти Руотсало
Велик Командер                                   Генерален Секретар

  2009-04-26