Велик Магистрален Съвет и Велико Общо Събрание на OSMTH – Фиуджи, Италия – 20-22.11.2008 г.

Между 20 и 22 ноември 2008 г. в Италия бе проведен Великият Магистрален Съвет на OSMTH – върховният орган на Ордена. За пръв път в заседанието като пълноправен член взе участие и представител на България – Великият Приор Н. Пр. Румен Ралчев.Бяха приети редица решения, отразяващи новите изисквания към Ордена, свързани с нарастващата му роля в света, както по отношение на работата му с ООН, така и за постигане целите на икуменизма. В тази връзка бяха номинирани членовете на постоянните делегации на Ордена към ООН – в Женева, Ню Йорк и Виена. Особено важно за нас като православни християни бе номинирането на Негово Блаженство Митрополит Теодосий – заслужил Митрополит на православната църква на Америка, вкл. САЩ, Канада и епархия Мексико, архиепископ на Вашингтон DC и патриарх на една от 15-те автокефални православни църкви в света за РЕЛИГИОЗЕН ПАЗИТЕЛ НА ОРДЕНА. Негово Блаженство Митрополит Теодосий вече повече от 10 години поддържа и подкрепя програмите и проектите на OSMTH, неговото съгласие да стане от 21 ноември 2008 г. Велик Религиозен Пазител на Ордена, да ни дава религиозна защита и насоки е убедително доказателство за увеличаване ролята на православната църква в религиозното развитие на Ордена.

Бе взето решение за възстановяване дейността на Хералдическия Колеж на OSMTH, като всички Велики Приорати ще номинират и свой национален хералд, който под ръководството на назначения Велик Хералд ще се грижи за архива на гербовете и хералдическата практика. Бе утвърден и новият герб на OSMTH. Като международно признати от OSMTH бяха приети Приорат Дания, под менторството на Велик Приорат Кралство Норвегия и Командерия Португалия, под менторството на Велик Приорат Франция.

Магистралният Съвет прие също така и насоки за дейността на членовете си, участници в работата на Агенцията за фундаментални права на ЕС (EUFRA) и други международни организации, свързани със защита на човешките права. За Кралски Патрон на OSMTH бе утвърдена Нейно Високо Кралско Превъзходителство Принцеса Елизабет на Изенбург и Бюдинген, Шлезвиг – Холщайн – Зондербург – Глюксбург.

Магистралният Съвет отново потвърди принципът една нация – един Велик Приорат (или друга международно призната структура – Приорат (Командерия). Бяха разгледани и два случая, в които изгонени от два Велики Приората бивши Рицари и Дами са потърсили членство в други Велики Приорати, които са им отказали, в съответствие с Устава и Правилника на OSMTH.

Решения на Великото Общо Събрание
Великото Общо Събрание се свиква веднъж на 2 години и е най-представителния Орган на OSMTH. За пръв път България участвува с 4 делегати – Велики Офицери от Велик Приорат България. На Великото Общо Събрание бяха утвърдени нови правила за менторство, а именно:

  • Една държава – един Ментор (Велик Приорат);
  • Великият Приорат остава Ментор в съответната държава, ако е в състояние да постигне следните цели:
  1. Да изгради Командерии в рамките на 2 години;
  2. Да постигне статут Приорат в рамките на 2 до 4 години с представители, присъствуващи ежегодно на поне едно заседание на Магистралния Съвет;
  3. Да може да предложи статут Велик Приорат към OSMTH в рамките на 4 до 6 години от началото на менторството.