OSMTH в наши дни

OSMTH – Суверенният Военен Орден на Рицарите от Храма на Йерусалим е единственият съвременен Орден на Тамплиерите, признат със специален консултативен статут от ООН и с 3 постоянни представителства към ООН в Ню Йорк, Женева и Виена. OSMTH е пълноправен член на Международното бюро за мир (Нобелова награда от 1910 г.) и участва в номинирането на кандидатите за Нобелова награда за мир. OSMTH участва и в работата на EUFRA- Агенцията за основни човешки права към Европейския Съюз.

OSMTH е интернационална организация с повече от 5000 членове християни-икуменисти от над 40 нации. Рицарите и Дамите на OSMTH са представители на различни християнски вероизповедания, а дейността им е насочена към решаване на въпросите за човешките права, политическа и религиозна свобода, и хуманитарната помощ за всички нуждаещи се по света.

Подобно на рицарите тамплиери от времената на Кръстоносните походи, съвременните рицари тамплиери работят за осъществяване на целите на Ордена, обединени в световна мрежа от високообразовани професионалисти в най-разнообразни области – дипломати, държавни служители на високи постове, висше духовенство, военни, инженери, историци, издатели, хуманитарни активисти и т.н. Членове на OSMTH са едни от най-уважаваните и доверени високопоставени длъжностни лица в техните страни, което дава възможност за добра преценка, за влиятелна подкрепа на ангажиментите към нуждаещите се в целия свят, за разпространяване на рицарските идеали за чест, почтеност, вежливост, толерантност, грижа за хората и подкрепа за икуменическата вяра в световната общност.

Сред целите на Ордена е международното развитие на контактите между различните култури и религии и световните информационни мрежи с цел изграждането на мостове на братството между нации и култури, както и индивидуална благотворителност, извършвана от хилядите анонимни Рицари и Дами.

Като християни-икуменисти членовете на OSMTH търсят също така по-добро разбиране на конфликтите и причините за тях и по този начин съдействат за бъдещото им прекратяване и за крайното постигане на мирно съвместно съществуване на всички нации.