Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза

obshto_sabranie

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза Орден на Рицарите Тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България свиква редовно Общо събрание на 06 юни 2015 г. (събота) от 13:00 часа в град Кърджали, хотел „Перперикон“, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Сдружението през 2014 г.
  2. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет и Председателя.
  3. Приемане бюджет на Сдружението за 2015 г.
  4. Освобождаване на членовете на Управителния съвет, поради изтекъл мандат.
  5. Избор на нов Управителен съвет.
  6. Избор на Председател и Заместник-председател на Управителния съвет.
  7. Определяне на встъпителната вноска и годишен членски внос за 2015 г.
  8. Разни.

СВЕТЪТ Е ПРЕКАЛЕНО ВЕЛИК ЗА НАС

Изказване на Сирил Ричи, Първи вицепрезидент на CONGO, на среща на OSMTH (Неправителствена организация със специален консултативен статут към ООН)
Ню Йорк, 11 май, 2009г.

1.Докато присъствах на заседанието на Комисията на ООН за устойчиво развитие миналата седмица, дискусията ми напомни за старите стихове:

Продължете да четете СВЕТЪТ Е ПРЕКАЛЕНО ВЕЛИК ЗА НАС

ВЕЛИК МАГИСТРАЛЕН СЪВЕТ НА ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ

В Резиденция Бояна в гр. София бе проведен Великият Магистрален Съвет на Ордена.
Това безспорно е най-важното международно събитие на Велик Приорат България за 2009 г. Мероприятието бе изключително успешно както за Ордена, така и за Велик Приорат България. На ниво Орден бе постигнат консенсус по редица спорни от години въпроси и бяха гласувани съответните Резолюции. По мнението на всички участници- Великият Командер на Ордена, Генералният Канцлер, Великите Офицери и Великите Приори на Ордена организацията в София не само е била перфектна (като едва ли някой друг Велик Приорат ще постигне вече такава), но и че е създала предпоставки за  изключително ползотворна и творческа работа. От гледна точка на Велик Приорат България бяха постигнати всички поставени стратегически и тактически цели, а именно: Продължете да четете ВЕЛИК МАГИСТРАЛЕН СЪВЕТ НА ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ