Структура на Велик Приорат България

Понастоящем в състава на Велик Приорат България членуват близо 500 Рицари и Дами, разпределени в 24 Командерии на територията на страната в градовете София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Плевен, Пазарджик, Стара Загора и други. Начело на Командериите са Командерите на Храма, които заедно с Великите Офицери на Ордена участват във Великия съвет на Велик Приорат България, който се явява върховният законодателен и управителен орган на Ордена на територията на България. Начело на него е Великият Приор І – Румен Ралчев GCTJ, който е единственият международно признат от Магнистериума на OSMTH за представляващ България. Великият Приор Румен Ралчев е пълноправен член на Магнистериума, който взема решения за общото развитие и политика на Ордена в международен план.