Структурата на Ордена

OSMTH – Суверенният Военен Орден на Рицарите на Храма на Йерусалим е международна организация, структурирана в национални Велики Приорати и по-нанатък в местни Приорати и/или в Командарии. Не може да има повече от един Велик Приорат за всяка страна и отделни лица НЕ могат да бъдат просто „членове на OSMTH“, без да бъдат членове на Национален Велик Приорат или на автономен Приорат или Командария.

Съветът на Великите Приори – Великият Магистрален Съвет – е законодателният орган на OSMTH, който определя Устава, насоките, политиката и процедурите. Годишните събрания са открити за обществеността, но само Великите Приори на Великите Приорати имат право на глас. Прилага се системата „една страна – един глас“, за да се гарантира, че големите Велики Приори  няма да подчиняват по-скромните. Малките приорати извън юрисдикцията на Националния Велик Приорат (обикновено групи на Тамплиери, отскоро присъединили се към OSMTH, които все още не са достигнали минималния брой за Велик Приорат) нямат право на глас, но имат съвещателен статут.

Решенията, взети от Великия Магистрален Съвет, са валидни за целия Орден, освен ако три Велики Приорати не наложат вето. Великите Приори, както и Приорите и Командерите на местно ниво, се избират от националните си избиратели. С одобрението на същите те назначават свои адютанти за период, който не надвишава техния собствен мандат.

OSMTH има церемониален ръководител – Великият Магистър (в момента контраадмирал Джеймс Кери), който е избиран за период от осем години. Но изпълнителният ръководител на Ордена е Великият Командер, избиран за период от три години (в момента бригаден генерал Патрик Рей).

Орденът приема и високо цени форми на поведение и церемонии, основаващи се на рицарската традиция. Мъже и жени, отговарящи на изискванията, се присъединяват към Приорат или Командерия като обикновени Рицари и Дами. В Ордена мъжете и жените имат еднакви права, възможности и отговорности. Ако те се отличат по отношение на службата и заслугите, могат да бъдат повишени от националния Велик Приор до ранг офицер или командер и по-нататък до Велик Офицер и Велик Командер, носител на Велик Кръст. Някои Приорати също приемат рицари – мъже и жени, които са добронамерени и искат да подкрепят целите на Ордена, без да стават пълноправни членове, поради лични обстоятелства или защото не са християни.

Символът на Ордена е червеният кръст върху бял фон, който, разбира се, води началото си от кръста на средновековните рицари тамплиери. Отделни Велики Приорати на национално ниво могат да използват други традиционни символи, свързани с тамплиерската традиция.