Документи на Ордена на Храма

Първите сведения за Ордена на Храма достигат до наши дни благодарение на книгата на архиепископ Гийом от Тир „Historia rerum in partibus“ transmarinis gestarum (История на събитията в Отвъдморските земи), написана между 1169 г. (1175) и 1184 г.

Откъс от книгата LIBER ORDO TEMPLARIS – Гийом от Тир

Откъс от книгата LIBER ORDO TEMPLARIS – БУЛАТА OMNE DATUM OPTIMUM

Откъс от книгата LIBER ORDO TEMPLARIS – Historia orientalis (История на Изтока)

Откъс от книгата LIBER ORDO TEMPLARIS – ЛАТИНСКИЯТ УСТАВ НА ОРДЕНА НА ХРАМА

Откъс от книгата LIBER ORDO TEMPLARIS – DE LAUDE NOVAE MILITIAE